Vordingborg melder sig klar til mere havvind og PtX

I den sjællandske kommune hilser man regeringens ambitioner på havvindområdet velkommen. Her har man i flere år investeret målrettet i kommunens to havne for at være klar til den grønne omstilling.
22. JUN 2022 14.47

VORDINGBORG: Vordingborg kommune er klar til mere havvind og mere Power-To-X, og vil derfor være med til at løfte regeringens ambitioner på området. Det fastslår kommunens borgmester Mikael Smed (S).

- Vi har de seneste år investeret rigtig mange penge og kræfter i at udvikle vores havne i Klintholm og Vordingborg til at kunne servicere havvindmølleoperatører og bidrage til udviklingen af den nye grønne PtX energisektor. På Klintholm Havn har vi skabt en moderne servicehavn for Vattenfall og EnBW’s havvindmølleparker i Østersøen, og her er vi klar til at tage godt imod flere nye havvindmølleoperatører, siger Mikael Smed.

Mere havvind kræver flere havvindmølleparker – og der er udsigt til seks til syv nye havvindmølleparker i de danske farvande ifølge forhandlingsudspillet fra regeringen. I Vordingborg har man udset sig, hvilke projekter kommunens havne især ville kunne være med til at hjælpe på vej. 

- Vi peger på Kriegers Flak Nord og Syd i Østersøen. De er allerede udpeget som velegnede områder, og her kan der hurtigt etableres en stor havvindmøllepark, siger Mikael Smed.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) foreslår i regeringens forhandlingsudspil, at der skal udvikles en ny fleksibel udbudsmodel, som gør det muligt at koble PtX-virksomheder direkte med havvindmølleparker udenom det kollektive elnet. Det skal ske for at understøtte udviklingen af PtX-virksomheder i Danmark. Den del af regeringens udspil får også en meget positiv modtagelse af Vordingborgs borgmester. 

- På Vordingborg Havn er vi ved at forberede modtagelsen af PtX-virksomhederne Arcadia eFuels og Vordingborg Biofuel. Vi arbejder på at kunne tiltrække endnu flere PtX-virksomheder, da havnen har god plads og god adgang til strøm fra sol og vind, samtidig med at virksomhederne kan udskibe deres produkter direkte fra havnen. Så vi er meget begejstrede for udspillet og udsigten til mere havvind i Østersøen, og vi er klar til at spille med, siger Mikael Smed. 

Havne har plads til flere serviceoperatører

Klintholm Havn er udbygget og fungerer i dag som servicehavn for såvel Vattenfall som for EnBW, der servicerer den tyske havvindmøllepark Baltic 2. Klintholm Havn har plads til flere serviceoperatører og det skaber mange lokale arbejdspladser, når havvindmøllerne snurrer rundt og skal serviceres.

Vordingborg Havn er også under udvidelse og på det nye havneareal er PtX virksomhederne Vordingborg Biofuel og Arcadia eFuels i gang med at etablere sig. Det er en samlet investering på op imod 10 mia. kr. over de kommende år.

- En massiv udbygning af havvind i Østersøen samt målrettet satsning på PTX-virksomheder vil give begge havne i Vordingborg og hele kommunens erhvervsliv store muligheder for vækst i en størrelsesorden, der kan være afgørende for områdets fremtidige udvikling. Det er mange nye arbejdspladser og flere nye virksomheder, som vi kan se frem til,  siger Bolette Christensen, der er direktør Business Vordingborg.

Både Mikael Smed og Bolette Christensen har en klar opfordring til regeringen:

- Vi opfordrer regeringen og Folketinget til at lande en bred aftale inden sommerferien, som fjerner forhindringer for udbygning af grøn energi både på land og på hav. Det haster - for i øjeblikket snegler udbygningen sig afsted, siger Mikael Smed og Bolette Christensen samstemmende.

amp