DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Wind Denmark:
Vigtigt med klarhed for energiø

Brancheorganisationen Wind Denmark havde foretrukket, at det endelige design af energiøen skulle stå frit. Det er nu vigtigt, at der bliver skabt klarhed om rammerne for energiøen, der allerede nu risikerer at blive forsinket.
4. FEB 2021 13.01

Et bredt flertal i Folketinget indgik torsdag en aftale om konstruktion og ejerforhold for en ny energiø i Nordsøen, hvor det samtidig blev besluttet, at det skulle blive en fysisk ø og ikke en platform, som blandt andet Ørsted havde argumenteret for. 

Brancheorganisationen Wind Denmark roser den politiske vision for øen, men understreger, at tempo og rammerne nu bliver afgørende. Med dagens politiske aftale, kan myndighederne nu gå i gang med at planlægge det konkrete udbud for energiøen.

Her ville Wind Denmark dog ønske, at det stod frit, hvilken type af energiø, man ville opføre:

- Selvom Wind Denmark havde foretrukket, at udbudsmodellen for energiøen i Nordsøen muliggjorde, at det endelige tekniske design af øen ville blive besluttet samtidig med udbuddet af de 3 GW havvind, så er beslutningen om en fysisk ø nu en kendsgerning. Derfor er det vigtigt, at alle kræfter nu bliver lagt i at skabe klarhed om de tekniske, økonomiske og juridiske rammer for etableringen af øerne og ikke mindst de altafgørende udlandsforbindelser, så det nødvendige tempo sikres, siger adm. direktør Jan Hylleberg. 

Forsinket før vi er begyndt

Den politiske aftale for de to energiøer betyder dog, at etableringeringen af øerne formentlig først sker i 2033 - altså tre år senere end først planlagt. 

- Aftalen i dag betyder desværre, at energiøerne formentlig forsinkes med op til tre år. Med den omfattende elektrificering af samfundet, som 70 pct.'s målsætningen i 2030 kræver, må forsinkelsen til 2033 nødvendigvis medføre, at man politisk samtidig må opprioritere indsatsen for fx landvind, idet resultatet jo ellers i 2030 vil betyde mere termisk baseret elproduktion end forudsat med klimaaftalen i 2020, forklarer Jan Hylleberg.

Forsinkelsen risikerer at skabe et grønt efterslæb, som må kompenseres på anden vis. 

- At der i 2030 nu formentlig mangler op mod 23 TWh grøn strøm vil efterlade et grønt efterslæb, ikke kun i forhold til den danske klimapolitik, hvor der kan blive behov for nye kompenserende tiltag, men i alle tilfælde kan forsinkelsen ikke undgå at medføre øgede CO2-udledning fra elproduktion på europæisk plan, siger Jan Hylleberg.

Der er dog mulighed for at fremrykke Energiø Bornholm, hvis udlandsforbindelsen kan etableres tidligere. 

Wind Denmark roser dog aftalen for at sætte fokus på at afklare de tekniske, økonomiske og juridiske rammer for energiøerne. 

- På den måde holder man fast i flest mulige investeringsbeslutninger, som i sidste ende understøtter den fortsatte danske økonomisk vækst og beskæftigelse, siger Jan Hylleberg.

esl

Tilmeld dig nyhedsbrevet