dknyt
dkhavenergi
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Vestas og Haldor Topsøe-projekt får 81 mio. kr. fra EUDP-pulje

EUDP har uddelt 265 mio. kr. til 28 projekter inden for ny energiteknologi. Heriblandt en historisk stor tildelingen til et Power-to-X-projekt med Vestas og Haldor Topsøe i spidsen.

Siden 2007 har Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støttet mere end 1.000 energiteknologiske projekter. I den seneste runde har EUDP valgt at give en historisk stor støtte på 81 mio. kr. til Vestas og Haldor Topsøes Reddap-projekt, som er et Power-to-X-anlæg, der fra 2023 vil kunne producere 5000 tons grøn ammoniak om året baseret på vedvarende energi.

- Vi er meget tilfredse med, at EUDP anerkender projektet som helt centralt i forhold til at udvikle og demonstrere ny, dansk energiteknologi inden for power-to-X. Tildelingen af midler fra EUDP er afgørende for, at vi kan gå videre med projektet, siger Kim Grøn Knudsen, chef for strategi og innovative løsninger hos Haldor Topsøe.

I alt har EUDP i den seneste runde tildelt 28 projekter i alt 265 mio. kr., hvor den største støtte altså gives til PtX-projektet. Ammoniakken fra projektet kan i flydende form anvendes som bæredygtigt brændstof, fx i skibstrafikken, og den årlige produktion forventes at kunne spare klimaet for 8.200 tons CO2.

Med Reddap-projektet i spidsen er det deusden Power-to-X-området, der har modtaget flest støttemidler i denne runde. I alt har tung transport og Power-to-X i stor skala modtaget lige knap 110 mio. kr. 

- Vores projekt viser, at vi i Danmark har stærke virksomheder i alle led af Power-to-X-værdikæden og vil sætte Danmark på verdenskortet som en af verdens førende nationer på området. Samtidig demonstrerer projektet, at vi er godt på vej til at kunne gøre det omkostningseffektivt. Anlægget designes, så det er klar til opskalering og kan fungere som pejlemærke for kommende projekter, hvor man via elektrolyse vil omdanne grøn strøm fra vindmøller og solceller til bæredygtige brændstoffer, siger Kim Grøn Knudsen. 

23,5 mio. kr. til CO2-fangst

Energieffektivisering har modtaget knap 60 mio. kr. i støtte, mens "Mere grøn el – og til flere formål"-projekter har modtaget lige knap 50 mio. kr. 

Derudover er der også afsat 23,5 mio. kr. til CO2-fangst i form SkyClean-projektet, hvor virksomheden Stiesdal sammen med DTU, Haldor Topsøe, Ørsted og Energy Cluster Denmark vil bruge pyrolyseteknologi og restprodukter fra landbruget som halm, gylle og dybstrøelse til både at danne klimaneutralt flybrændstof og til at binde kulstof i jorden.

Eksperter fra DTU og Aarhus Universitet anslår, at SkyClean-teknologien kan halvere landbrugets udledninger af klimagasser. Projektet er støttet med 23 mio. kroner.

- Et tilskud som det her er med til at accelerere vores arbejde med et fuldskalaanlæg inden for SkyClean-teknologien – og netop tempoet er afgørende, da tid er det, vi ikke har nok af i klimakampen. Jeg har arbejdet med teknologien i mere end ti år, så det er positivt, at vi nu kan demonstrere en rigtig god løsning til gavn for industrien og landbruget, som vi håber på at forsyne med kommercielle anlæg fra 2023, siger Henrik Stiesdal, direktør i Stiesdal A/S og tidligere pioner indenfor vindteknologi.

Seks IEA-udfordringer

Danmark er et af 24 lande, der samarbejder omkring en række af vindindsustriens udfordringer i Det Internationale Energiagenturs (IEA) vindprogram, Global Wind Energy
Research Collaboration. 

I den seneste EUDP-runde er der fundet plads til seks af disse IEA-projekter, som er opgjort i såkaldte IEA-opgaver. 

Det er fx den fjerde fase af IEA Task 28, som omhandler strøm til det personlige grid i en elbil, hvor man altså skal bruge elbilens strøm til fx andre biler, hjemmet eller andet under V2X-konceptet (Vehicle-to-X). Hertil modtager DTU Vind og Aalborg Universitet knap én mio. kr. 

En anden IEA-udfordring, som har modtaget støtte, er IEA Wind Task 44: Farm Flow Control, hvor DTU, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet har modtaget godt 1,5 mio. kr. 

esl

Tilmeld dig nyhedsbrevet