Vattenfall forhøjer møller for fuglenes skyld

Efter undersøgelser af fuglenes flyvemønstre forhøjer Vattenfall møllerne i de to kommende vindmølleparker Norfolk Vanguard og Norfolk Boreas med otte meter.
8. JAN 2021 8.22

Vattenfall forhøjer deres vindmøller i de to kommende havvindmølleparker Norfolk Vanguard og Norfolk Boreas med otte meter. I forbindelse med undersøgelser til vindmølleprojekterne har Vattenfall haft hjælp fra over 100 specialister.

Blandt disse specialister var flere ornitologer, der er kommet med bud på, hvordan de hundredvis af kommende vindmøller, påvirker fuglenes flyvemønstre og fødekæder mm., mindst muligt.

Data fra verdensomspændende studier viste, at de fleste fugle flyver tæt på havets overflade. Derfor kunne antallet af fugle dræbt af vindmøllevinger minimeres, hvis der blev bygget højere mølletårne, som gør at vinger får en højere frihøjde fra vandoverfladen. 

Disse data har fået Vattenfall til forhøje de kommende 360 vindmøller i Norfolk Vanguard og Norfolk Boreas med otte meter, så frihøjden til vandoverfladen hæves fra 22 til 30 meter. 

- Produktion af vedvarende energi skal gøres på en både, der beskytter biodiversiteten, og Vattenfall arbejder kontinuerligt på af minimere de negative effekter, produktionen har, siger Kathy Wood, Head of Consenting hos Vattenfall.

Senest udgav Vattenfall i oktober et studie gennemført ved Klim Vindmøllepark ved Vejlerne nord for Limfjorden.

Her observerede forskere vindmøllerne over to år for at undersøge, hvor mange fugle der er kolliderede med vingerne. Her blev det vurderet, at fuglene samlet set undgår vingerne 99,9 pct. af gangene, hvilket er højere end tidligere antaget. 

amp

 

Nyhedsbrev