DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Vækstteam Sydjylland sætter fokus på sektorkobling
Esbjerg spiller en central rolle i Vækstteam Sydjyllands anbefalinger for regionen.
Foto: Esbjerg Kommune

Vækstteam Sydjylland sætter fokus på sektorkobling

Regeringen har sat et punktum i 2050 for olieeventyret i Nordsøen, Vækstteam Sydjylland gør klar til et nyt erhvervsfyrtårn uden olie- og gasindvending i Nordsøen. Den grønne fremtid kræver, at man kan binde flere sektorer sammen.

Da regeringen aflyste den ottende udbudsrunde og samtidig satte et punktum for olie- og gaseventyret i Nordøsen i 2050, satte man samtidig en udløbsdato for et erhvervsfyrtårn for hele regionen. 

I forbindelse med Nordsø-aftalen lovede regeringen, at man ville nedsætte et lokalt vækstteam, der skulle være med til at udstikke en ny retning for regionen og for, hvordan man kunne skabe nye erhvervsmuligheder. Det førte til, at regeringen i marts nedsatte syv regionale vækstteams, der skal give anbefalinger til, hvordan der bedst investeres i lokale styrker, som kan genstarte væksten i de enkelte landsdele. 

Vækstteam Sydjylland er nu kommet med seks anbefalinger, som skal forvandle regionen til en international, grøn energimetropol.

Det indebærer blandt andet etablering af et nationalt center for grøn energi og sektorkobling i Sydjylland. Centeret skal stå i spidsen for innovationsprojekter og forankres i et eller flere universiteter og bidrage til modningen og kommercialiseringen af nye teknolo­gier i et grønt og integreret energisystem, skriver Vækstteam Sydjylland. 

Derudover skal der testes og udvikles løsninger, som sikrer den optimale kobling af energi­, fjernvarme­ og transportsektoren samt un­derstøtte smart lagring af energi, herunder PtX.

Private aktører er i forvejen begyndt på at opbygge en infrastruktur og PtX-knudepunkter for at gøre Sydjylland til frontløber i udviklingen af PtX-løsninger, hvilket skal støttes fra statslig side. Den kommende PtX­.strategi, som forventes at komme senere i år, skal udlægge en samlet plan for, hvordan distribution af PtX­-produkter kan understøttes infrastrukturelt.

Fortsat udvikling af Esbjerg

Vækstteam Sydjylland vil desuden afsætte midler til at støtte Esbjerg Havns omstilling fra olie- og gascentrum til i endnu højere grad at være et center for havvindmølleindustrien nationalt og internationalt. 

Derfor skal rammevilkårene for havvindmøllebranchen efterses med henblik på at identificere konkrete tiltag, der kan understøtte den danske havvindmøllebranche. Det kan eksempelvis være at få en afklaring af mulighederne for det lokale erhvervsliv i forbindelse med opførelsen af energiøen i Nordsøen og en udgravning af sejlrenden ved Esbjerg Havn, der kan gøre plads til fortsat større skibe. 

Til sidst anbefaler vækstteamet, at der sættes fokus på mulighederne for både uddannelse og efteruddannelse, så man har den rette arbejdskraft klar til den grønne omstilling. 

Der skal derfor være et øget optag på de lange videregående uddannelser med fokus på grøn omstilling, der skal igangsættes indsatser, som skal gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive, der skal igangsættes en målrettet kampagne for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft fra udlandet til de grønne vækstbrancher og der skal sikres en opkvalificering af arbejdsstyrken og omskoling af medarbejdere fra fx olie- og gasbranchen, der kan blive en afgørende del af den grønne omstilling. 

Regeringen, R, SF, EL og ALT har afsat 500 mio. kr. under finansloven fra det såkaldte REACT-EU-program til at følge op på anbefalingerne.

esl

Tilmeld dig nyhedsbrevet