DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Vækstteam skal styrke Bornholms grønne udvikling

Bornholm har fået et af de syv vækstteams som regeringen og Folketinges øvrige partier tirsdag har nedsat. Teamet skal have fokus på at styrke øens grønne udvikling som kommende energiø.

500 mio. kr. har regeringen sammen med Folketingets øvrige partier afsat til at føre  grønne initiativer ud i livet, som skal bygge på anbefalinger fra regionale vækstteams.

I alt syv regionale vækstteams med repræsentanter fra blandt andet erhvervslivet og kommuner skal komme med forslag til, hvordan der i de respektive områder kan komme mest vækst for pengene, når økonomien skal genstartes efter corona.

De forskellige vækstteams har fået forskellige fokusområder alt efter, hvad der vurderes at være særlige kompetencer for i området. På Bornholm skal vækstteamet styrke øens grønne udvikling. Vækstteamet skal komme med deres anbefalinger til regeringen inden udgangen af maj 2021.

Bornholm er allerede udpeget til at blive en af to danske energiøer, og øen har i forvejen et stort fokus på udviklingen af grøn energi og har igangsat flere ambitiøse testprojekter, der skal danne grundlag for fremtidens energisystemer.

Derudover vurderes der at være et stort erhvervspotentiale i, at Bornholm bliver verdens knudepunkt for test af ny grøn teknologi og energiproduktion i Østersøen. Derfor skal det nye vækstteam undersøge, hvordan man bedst udnytter mulighederne og fremmer flere grønne arbejdspladser.

Vækstteamet for Bornholm består af lokale bornholmske repræsentanter og formanden, som skal lede arbejdet, bliver Executive Vice President hos Mærsk, Henriette Hallberg Thygesen.

- Bornholm har en særlig rolle i udviklingen af fremtidens grønne energisystemer, og der er allerede mange spændende og ambitiøse projekter i gang på øen. Sammen med bornholmske partnere vil vi i Vækstteam Bornholm have fokus på, hvordan den igangværende udvikling bliver omsat til grøn vækst og beskæftigelse, siger hun om det kommende arbejde.

De øvrige medlemmer af vækstteamet er: 

  • Morten Studsgaard, administrerende direktør i BHS Logistics.
  • Anne Thomas, direktør i Center for Regional- og Turismeforskning.
  • Linda Kofoed Persson, byrådsmedlem i Bornholms Regionskommune.
  • Klaus Holm, formand for Metal Bornholm.
  • Jan Nielsen, formand for Dansk El-Forbund Bornholm.
  • Dorte Zacho, medejer af BM silo og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
  • Thomas Thors, borgmester, Bornholms Regionskommune og bestyrelsesformand for Erhvervshus Bornholm.
  • Karen Bladt, direktør for Hasle Refractories og næstformand for Erhvervshus Bornholms bestyrelse.
  • Inge Prip, direktør for Campus Bornholm, medlem af Erhvervshus Bornholms bestyrelse.

amp

Tilmeld dig nyhedsbrevet