DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Støtteordning for Hesselø Havvindmøllepark på plads

Partierne bag klimaaftalen er blevet enige om at, Hesselø Havvindmøllepark skal opstilles med en 20-årig Contract for Difference-ordning (CfD). Her vil risikoen blive delt mellem stat og opstiller.
29. MAR 2021 14.44

Risikoen bliver mindre for den kommende opstiller af Hesselø Havvindmøllepark. Regeringen og aftalekredsen bag klimaaftalen er således blevet enige om en støtteordning, hvor opstilleren vil blive tilbudt en såkaldt Contract for Difference (CfD).

I en CfD-ordning gives støtten som en forsikring mod udsving i elmarkedspriserne, hvilket gøres for at nedsætte risikoen for opstillers finansiering. Støtten beregnes som forskellen mellem den tilbudte pris og den gennemsnitlige elpris året før det år, der produceres strøm i. 

- Støttemodellen sikrer gode rammer for at fortsætte mod det politiske mål om netto-nul-støtte, samtidig med at staten fortsat holder hånden under den fremtidige parkejer, lyder det i en pressemeddelelse fra Energistyrelsen om ordningen.

I de år, hvor forrige års gennemsnitlige elpris er lavere end den tilbudte pris, betaler staten støtte til opstiller. Prisen, som opstillerne må betale for at få støtten i perioder med lave elpriser, er dog at opstiller skal betale til staten i de år, hvor forrige års gennemsnitlige elpris er højere end den tilbudte pris.

Støtteordningen ligner den, der er blevet tilbudt til potentielle projektudviklere til den kommende Thor-havvindmøllepark og lignende ordninger kendes også fra britiske havvindparker.

Der vil dog være loft for udbetalingerne både for staten og den vindende budgiver, hvis elpriserne skulle udvikle sig anderledes end forventet.

I forhold til CfD-ordningen omkring Thor-havindmøllepark sænker staten dog sig egen risiko. Beløbsstørrelsen for udbetalingsloftet ved statslige støttebetalinger til den vindende budgiver er således sænket fra 6,5 mia. kr. til 5,0 mia. kr., mens beløbsstørrelsen for udbetalingsloftet ved betalinger fra den vindende budgiver til staten, er fastsat til 2,8 mia. kr. det samme som i Thor-ordningen. 

Der er deadline for at give tilbud på opførslen af vindmølleparken i 2022. Med klimaaftalen i 2020 blev det besluttet af fremrykke Hesselø Havindmøllepark, så den skal stå klar ved udgangen af 2027. Havinmølleparken skal have en effekt på mellem 800 og 1.200 MW. 

amp

Tilmeld dig nyhedsbrevet