Stadig penge af komme efter hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu mindst 19 mio. kr. til udvikling af nye innovative, grønne nøgleteknologier.

Torsdag oplyste Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, at man havde uddelt 225 mio. kr. til 14 PtX- og brintprojekter i Danmark fra . Men der er flere penge at komme efter. Således har bestyrelsen i alt minimum 244 mio. kr. fra REACT-EU-programmet at uddele i 2022. 

Ansøgningsfristen var oprindeligt i april, men da ikke alle pengene er uddelt, afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu de resterende midler – minimum 19 mio. kr. - i en ny pulje.  

- Det er helt afgørende, at vi understøtter udviklingen af nye, grønne teknologier, hvis Danmark skal nå i mål med klimamålsætningerne. Og samtidig ved vi, at innovation og grøn omstilling bliver væsentlige konkurrenceparametre for danske virksomheder i fremtiden. Derfor ser vi i bestyrelsen frem til at modtage gode og ambitiøse ansøgninger til gavn for både virksomhederne og klimaet, siger formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Christian Motzfeldt.

Puljen anvendes til at støtte forsknings- og innovationsaktiviteter samt forprojekter i relation til nye, grønne nøgleteknologier og er særligt målrettet Power-to-X-teknologier (PtX), herunder elektrolyse og løsninger på brintområdet. Indsatsen kan også omfatte forsknings- og innovationsaktiviteter samt forprojekter inden for udviklingen af CO2-fangst, -lagring og -anvendelse, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger og løsninger inden for biosolutions.

Puljen kan søges af både små, mellemstore og store virksomheder, gerne i samarbejde med klynger, universiteter og GTS’er. Midlerne skal understøtte udviklingen af hele værdikæden.

Ansøgningsfristen er 1. september 2022, og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ventes at behandle ansøgningerne i oktober 2022.

amp