DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Private elnet kan blive genvejen til elektrificering af samfundet

Forbrug af elproduktion fra egne vindmøller bør ikke være omfattet af tariffer til netselskabet. Brintbranchen, Dansk Fjernvarme og Wind Denmark vil styrke det private elnet og undgå molbohistorier.
23. SEP 2020 11.11

Forbrug af elproduktion fra egne vindmøller er i dag som udgangspunkt underlagt tarifbetalinger til det kollektive elnet, selvom produktionen ikke belaster det kollektive elnet.

Dette medfører, at elproduktion, som føres direkte fra egne vindmøller i dag er pålagt at betale nettariffer under samme vilkår, som hvis vindmøllen var placeret i den anden ende af landet.

Det ønsker Brintbranchen, Dansk Fjernvarme og Wind Denmark at få ændret, hvilket man har gjort klar i en række høringssvar:

- Den grønne omstilling betyder, at vi skal ændre en lang række tariffer og love. Bilafgifterne er et ligetil eksempel, men ift. tariffer på el, er der også meget store summer på spil, da brugen af elnettet i dag ikke er omkostningsægte, og man også skal betale tariffer uden man benytter elnettet, siger John Tang, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

Krav bremser omstilling

Det er i dag muligt for opnå dispensation fra kravet om betaling af nettariffer, når man har f.eks. vindmøller i egen installation, men det kræver, at egen produktion og elforbruget er etableret på samme matrikel eller sammenhængende matrikler.

Dette er en barriere for mange potentielle projekter.

- Kravet er en stor hæmsko, og det vil ikke undre mig, hvis vi kommer til at se, at store elforbrugere vil opkøbe jord for dermed at lave større matrikler, hvorpå de så må trække elledninger for at omgå de rigide regler om kollektiv betaling. Det vil være en molbohistorie uden vindere, hvis det ender sådan, siger Søren Klinge, elmarkedschef i Wind Denmark

Søren Klinge peger desuden på, at det dermed kan være billigere at opkøbe jord og installere et privat elnet end at benytte et eksisterende offentligligt elnet.

Mulig hæmsko for brint 

Kravet og tarifbetaling til et kollektive elnet kan desuden blive en hæmsko for udviklingen af grøn brint og PtX-anlæg. 

- Det bidrag, som brint vil give til energisystemet, reflekteres ikke i de nuværende tariffer. Der er et politisk ønske om at benytte grønne brændsler, men for at mindske prisen mest muligt kræver det, at de danske PtX-anlæg ikke skal pålægges tariffer, hvis de selv opstiller møller og ikke belaster det kollektive elnet, siger Tejs Lausten Jensen, direktør i Brintbranchen og fortsætter:

- Den tarifrabat som Energinet tidligere har introduceret, er i denne sammenhæng ikke brugbar for at sikrekonkurrencedygtighed, siger Tejs Lausten Jensen og fremhæver at problemstillingen også vil være relevant i forhold til en PtX-fabrik i København, som skal tilsluttes en kommende havmøllepark ved Bornholm.

esl 

Tilmeld dig nyhedsbrevet