DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Praktisk muligt at etablere endnu flere havvindmølleparker
Ny rapport åbner op for meget mere vindkraft i blandt andet Nordsøen.
Foto: MHI Vestas

Energistyrelsen:
Praktisk muligt at etablere endnu flere havvindmølleparker

Cowi har gennemført en finscreening af danske havarealer for mulige havvindmølleparker og giver i en ny rapport grønt lys til, at det praktisk kan lade sig gøre med en række nye projekter.

Konsulentvirksomheden Cowi har undersøgt de danske havarealer for mulige området for nye havvindmølleparker. 

I en ny rapport for Energisytrelsen, har Cowi kigget på vindmølleparker med direkte forbindelse til land og vindmølleparker, der kan tilknyttes til de kommende energiøer i henholdsvis Nordsøen og Østersøen.

De screenede områder omfattede Hesselø, Krigers Flak II, Norsøen I (syd for den kommende havvindmøllepark Thor), der alle vil kunne have direkte forbindelse til land, samt Nordsøen II og III (vest for Nordsøen I) og Bornholm I og II (sydvest for Bornholm), som kan kobles til kommende energiøer.

Screeningen viste generelt, at det er muligt at etablere havvindmølleparker i alle de screenede områder. Cowi fraråder altså ikke nogen af områderne, selvom det anbefales, at der gennemføres yderligere analyser for de mulige anlæg ved Bornholm og Krigers Flak af hensyn til udvalgte fuglearter. 

Bedste forhold i Nordsøen

I begge screeningerne har Cowi rangerert de mulige sites efer en samlet vurdering. For både havvindmølleparker med forbindelse til land og til energiøer, er det de screende sites i Nordsøen, der er bedst egnet og som har den laveste levetidsomkostning. 

For havvindmølleparker med forbindelse til land, noterer Cowi at Kriegers Flak er lidt dyrere end Nordsøen, men billigere end Hesselø.

En 2018-finscreeningen viste dog, at Hesselø var billigere end Kriegers Flak, men i denne opdaterede screening er Hesselø sitet dog mindre, så mølletætheden er større (19 km²/MW) og skyggetabet dermed større. Vindressourcen ved Hesselø også forringet i forhold til 2018 finscreeningen, da de områder, som ikke længere medregnes i Hesselø sitet havde den bedste vindressource.

For de tre områder i Nordsøen (Nordsøen II, III og Vest), der kan kobles til en energiø, vurderer Cowi at der er potentiale for mere end 3 GW vindkraft. Hvert af områderne er screenet til 67 vindmøller. 

En mulighed kunne også være, at fordele 200 vindmøller ud over de to Bornholm-sites, hvorved man også vil nå 3 GW vindkraft og en lignende pris som den i Nordsøen, fremgår det af rapporten. 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet