Planlægningen af Danmarks energifremtid er i fuld gang
Energinets vicedirektørerne Hanne Storm Edlefsen yderst til th. på scenen og Stine Grenaa Jensen yderst tv. kunne også udpege områder udset til solarenergi på grund markeret med gult på kortet.
Foto: Jesper Ernlund Lassen, DK Medier

Planlægningen af Danmarks energifremtid er i fuld gang

Energinet arbejder allerede med scenarier for, hvordan infrastrukturen kommer til at være, når der kommer rigeligt grøn strøm.

FOLKEMØDET: Der bliver arbejdet intensivt med, hvordan Danmarks transportveje til Danmark kommende mængder af grøn energi kommer til at se ud. Det gav vicedirektørerne Stine Grenaa Jensen og Hanne Storm Edlefsen fra Energinet indsigt i på Folkemødet.

- Vi kigger ind i en fremtid, hvor vi har lagt planer for, hvordan hele infrastukturen skal se ud fx med brint, lød det fra Hanne Storm Edlefsen, der kunne vise et kort over, hvor en brintrørlægning sandsynligvis kommer til at ligge i fremtiden, når brint fra Nordsøens grønne energi skal transporteres ud til industriens brugere i Europa.

- Vi skal også se på, hvor PtX-anlæggene kommer til at ligge, for det giver mest mening, de ligger der, hvor den grønne strøm og brugerne af brint er, lød det fra Stine Grenaa Jensen, der kunne udpege otte PtX-anlæg, hvoraf den ene kommer til at ligge på en energiø i Nordsøen.

Et af de PtX-anlæg er planlagt til at ligge i Esbjerg, og det affødte et spørgmål om, hvor mange containerskibe, der ville kunne få grønt brændstof fra et en GW PtX-anlæg.

- Et en GW PtX-anlæg kan forsyne tre containerskibe med grønt brændstof, sagde Stine Grenaa Jensen.

Funktionen af energiøen gjorde hendes kollega klar for alle.

- Det energiøen kan og skal er at samle strømmen i et knudepunkt for havvinden og sender den videre til udlandet, konkluderede Hanne Storm Edlefsen, der er vicedirektør for energiøens infrastruktur.

Ingen havmøller på Fyn

Hanne Storm Edlefsen kommer selv fra Fyn, måske det var derfor at tilskuerne gerne ville vide, hvorfor der ikke bliver opstillet havvindmøller rundt om øen i midten af Danmark.

- Området omkring Fyn egner sig ikke ikke til opstilling af havvindmøller, men kun til de mindre kystnære vindmøller, der allerede er nogle af, lød der fra Hanne Strom Edlefsen, som også kunne vise Natur 2000 områder, hvor der ikke kommer til at ligge vindmøller i fremtiden.

Hvordan verden har ændret sig, viser sig også i planlægningen, der har ændret sig hurtigt. Sådan er det også hos Energinet.

- Tidligere kunne vi finde de bedste løsninger, men nu er vi bare nødt til at komme i gang, for nu er det klimaomstillingen, der bestemmer tempoet, fortalte Stine Grenaa Jensen om en noget, der skal gå hurtigt.