DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Ørsted opjusterer forventninger til 2020-regnskab
Ørsted forventer et overskud på 18 mia. kr. i 2020.
Foto: Ørsted

Ørsted opjusterer forventninger til 2020-regnskab

Ørsted opjusterer forventningerne til 2020 regnskabet med en mia. kr. og forventer nu et overskud på 18 mia. kroner.
13. JAN 2021 9.47

Ørsted hæver forventningerne til driftsresultat (ebitda) i 2020 til 18 mia. kr. Hidtil har energivirksomheden forventet et overskud på 16-17 mia. kr. Opjusteringen kommer på baggrund af virksomhedens foreløbige og ureviderede regnskabsrapportering.

- Den højere indtjening er primært af midlertidig karakter, men i årets sidste måneder har vi også set en stærk operationel performance i hele koncernen, skriver Ørsted i en koncernmeddelelse.

Ørsted har dog også for profiteret på højere afregningspriser på flere områder i 2020.

- Vi opnåede en højere end forventet indtjening fra vores driftsaktiver og trading vedrørende afdækning af vores eleksponeringer, og vi oplevede ligeledes midlertidige positive effekter i vores gasporteføljeforretning som følge af højere gaspriser ved årets udgang.

Desuden blev Ørsteds faste omkostninger lavere end forventet i hele koncernen, og projektudviklingsomkostningerne i USA blev ligeledes lavere end forventet, primært på grund af timing, oplyser virksomheden.

Lavere forventninger til 2021

I 2021 forventes driftsresultatet eksklusive nye partnerskabsaftaler at udgøre 15-16 mia. kr.

- Vores forventninger til EBITDA omfatter i lighed med tidligere år ikke indtjening fra nye partnerskabsaftaler, da det er vanskeligt at forudsige det nøjagtige tidspunkt for eventuelle delvise frasalg og fordelingen af indtjeningen mellem årene, hvis partnerskabet omfatter en entrepriseaftale, oplyser Ørsted.

Det lavere overskud i 2020 kommer blandt andet af, at Ørsted forudser lavere indtægter både på offshore og Markets & Bioenergy delene i virksomheden. Kun på onshore-delen, der er den mindste del af forretningen, forventer virksomheden vækst. 

Ørsted forventer at kunne afslutte frasalg af 50 pct. af havvindmølleparken Greater Changhua 1 i 2021 efter at have indgået aftale i december 2020. Ligeledes planlægges det også at frasælge en andel på 50 % af Borssele 1 & 2 til sommer. Ligesom virksomheden undersøger mulighederne for at gennemføre et delvist frasalg af sin solenergiportefølje efter idriftsættelsen af solenergiprojektet Muscle Shoals i tredje kvartal.

Ørsted offentliggør sin årsrapport for 2020 den 3. februar 2021.

amp

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet