Ørsted glæder sig over ny britisk plan for grøn omstilling

Den britiske regering har præsenteret en tipunktsplan for grøn omstilling, som skal skabe 250.000 job. Regeringen er klar til at bruge 100 mia. kr. frem mod 2030.
18. NOV 2020 14.16

Den britiske premierminister Boris Johnson har onsdag præsenteret den britiske regerings tipunktsplan for en omfattende grøn omstilling. 

Blandt de ti punkter er blandt offshore vind, hvor regeringen ønsker at have opstillet 40 GW havvind i 2030, som skal skabe 60.000 job.

Offshore planerne kommer i forlængelse af regeringens eksisterende ambitioner, hvor Boris Johnson allerede har meldt ud, at Storbritannien skulle være "vindenergiens Saudi-Arabien".

I den forbindelse blev regeringens målsætning øget fra 30 GW til 40 GW i 2030.  

Derudover har regeringen ligeledes opstillet Carbon Capture som et af de ti punkter. Regeringen ønsker, at Storbritannien skal blive verdensførende på området og vil frem mod 2030 investere 8,2 mia. kr., som blandt andet skal gå til at danne flere carbon capture clusters. 

Samlet set er den britiske regering klar til at bruge 100 mia. kr. 

Ørsted bifalder strategi

Et mål om 40 GW havvind vil komme den grønne omstilling til gode, men vil også give gode muligheder for danske virksomheder, så som Ørsted og MHI Vestas, der allerede nu er stærkt involveret i sektoren i Storbritannien. 

Ørsteds regionalchef i Storbritannien er da også positiv for den nye plan, der lover store investeringer for både havvind, men også på brint, hvor regeringen sigter efter 5 GW brint i 2030. 

- Det nye mål med 5 GW kulstoffattigt brint inden 2030 er meget velkomment. Andre europæiske lande skubber fremad med vedvarende brintprojekter og indfører de nødvendige politiske rammer og investeringer, siger Duncan Clark, Head of UK Region for Ørsted.

- Regeringens forpligtelse til brint vil danne rammen for fremtidige investeringer og hjælpe til at sende Storbritannien i den globale front med udvikling og implementering af denne meget nødvendige teknologi.

esl

Nyhedsbrev