Nye anbefalinger til national PtX-strategi

18 førende Power-to-X-aktører er fundet sammen i en række fælles anbefalinger til regeringen om en national strategi.
19. NOV 2020 9.31

Power-to-X er afgørende for den danske klimastrategi, og hvis det skal lykkes med at gøre den danske industri og tung transport mere grønt. 

Men for at Powet-to-X skal blive en succes, er det nødvendigt med poltisk handling, der skal sikre, at grønne alternative brændstoffer som brint bliver konkurrencedygtigt med fossile produkter. 

Til at vise vejen for politisk handling, har 18 førende aktører på området gået sammen om en række anbefalinger til en dansk strategi for Power-to-X, som aktører torsdag overrækker til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S). 

– Læringskurven vil være stejl, hvis vi skal lykkes med at smide det fossile på porten og erstatte det med grønne brændsler på kun ét årti, siger Dansk Energis administrerende direktør, Lars Aagaard. 

- Men vi tror på, at det kan lade sig gøre. Danmark er ikke i førerfeltet, når det gælder at omdanne el til brint og videre til brændstoffer, som kan anvendes i tung transport og industri. Men vi kan nå det endnu. Det kræver, at vi handler hurtigt politisk og vedtager en ambitiøs strategi, hvor hele værdikæden forpligter sig, siger han.  

Fire nøglekomponenter

Blandt de 18 virksomheder er blandt andre Dansk Energi, Dansk Industri, Energinet, Ørsted, Haldor Topsøe, DSV Panalpina, SAS og Københavns Lufthavn. 

– For luftfarten og store dele af den tunge transportsektor hænger strategien for at realisere en grøn omstilling tæt sammen med udviklingen af Power-to-X-brændstoffer. Teknologien er til stede, men en bæredygtig kommercialisering og opskalering af produktionen afhænger af, at vi hurtigt får de rette politiske rammer omkring både produktion og forbruget, siger Thomas Woldbye, administrerende direktør, Københavns Lufthavn. 

Forslaget til strategi indeholder fire nøglekomponenter.

  • En ramme for en ambitiøs Power-to-X indsats, der sikrer, at Danmarks væsentlige styrker indenfor Power-to-X, udnyttes til, at Danmark bliver fossilfrit, samt bidrager til global grøn omstilling via eksport af energi og teknologi. Ambitionen skal som minimum understøtte en udledningsreduktion på 2,5 mio. ton CO2 i Danmark.

  • Et nationalt spor, der kickstarter den danske Power-to-X-indsats ved hjælp af subsidier og regulering, samt lægger det strukturelle grundlag for fuld industrialisering af markedet. Fokus er på produktion af brint og Power-to-X-brændsler for at øge kompetencer og reducere omkostninger, men i lige så høj grad for at modne den grønne efterspørgsel.
     
  • Et internationalt spor, der skaber rammerne for et internationalt marked, hvor værdien af grøn brint er tydelig. Et marked, der også skubber på efterspørgslen af Power-to-X, så konkurrencesituationen for vores industri og transporterhverv ikke forringes og vores kommende Power-to-X-industri har et marked at afsætte deres produkter i.
     
  • En handlekraftig governance, der sikrer fremdrift i den danske indsats. Power-to-X er et uberørt område, og vi kan ikke forudse udviklingen. Det er virksomhederne, der skal investere på både produktions- og forbrugssiden. Det er dem, der har hånden på kogepladen men også fingeren på pulsen. Der skal etableres en klar governancestruktur for, hvordan erhvervslivet løbende involveres og tages med på råd i fremtidige tilpasninger af Power-to-X-strategien, og hvor regeringen sikrer sig en løbende rapportering på strategiens realisering.

esl

Nyhedsbrev