DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Mariagerfjord er tæt på at opgive klimamål

I Mariagerfjord får kommunen svært ved at nå sine egne mål efter borgerprotest. Byrådet lod sig presse af borgergruppe, kritiserer byrådsmedlem.
1. MAR 2021 8.56

Ifølge stamdataregister for vindmøller for 2019, dækkede vindmøllerne i Mariagerfjord Kommune ca. 42 pct. af elforbruget og syv pct. af det samlede energiforbrug. 

Men hvis Mariagerfjord Kommune skal nå sit eget klimamål i 2050, er det nødvendigt med flere vindmøller, men det bliver svært, efter kommunen har stemt Als Enge ud af lokalplanen, erkender borgmester Mogens Jespersen (V). 

- Jeg tror bestemt ikke, at vi når vores mål i 2050, erkender Mogens Jespersen.

Kommunen mangler plads til at opføre nye vindmølleparker, som ikke rammer oveni natur, turisme og lokale interesser, fortæller borgmesteren. Og det er de ikke ene om. 

- Vi er mange kommuner, som får problemer med at opfylde vores klimamål.  Vi mangler en ny plan for at nå i mål. På den her måde når vi det aldrig, siger Mogens Jespersen.

Ligesom regeringen har lagt sig op ad den såkaldte hockeystavs-metode for at nå sit klimamål, sætter borgermesteren sin lid til ny teknologi for at lykkes med klimamålene.

Mirakelløsningen mangler imidlertid på den udfordring, som mange kommuner står med. Solceller, bioanlæg og vindmøller - på land eller til vands - aktiverer borgermodstand. Not in my backyard kalder man fænomenet. Men det kan som lokalpolitikerne være svært at sidde 135 høringssvar fra bekymrede borgere og 724 underskrifter mod et vindmølleprojekt overhørigt. 

- Vi er valgt til prioritere og vælge. På et tidspunkt må man jo tage en beslutning. Vi er 29 medlemmer i byrådet, men i store sager vil jeg være ked af, hvis 15 personer afgør, om der skal opføres vindmøller eller ej. Og her var der heldigvis et stort flertal bag beslutningen, siger borgmesteren, der selv stemte imod projektet. 

Lod sig presse af borgergruppe

Forinden afstemningen advarede Peder Larsen (SF) byrådet, at hvis man tog Als Enge ud af lokalplanen, ville det blive meget svært - for ikke at sige umuligt - for kommunen at nå sit klimamål i 2050.

Peder Larsen ærgrer sig desuden over, at kommunen med beslutningen går glip af lokalt produceret vedvarende energi, mens vindmøllerne også ville have kunnet styrke kommunens styrkeposition inden for brintproduktion, hvor man huser Hydrogen Valley-klyngen. 

- Byrådet har givet op over for presset fra borgergruppen, siger Peder Larsen, som referer til borgergruppen som “De Gule Veste”, der er kendt fra Frankrig, og som netop modsatte sig regeringens grønne tiltag, blandt andet højere benzinpriser. 

Borgergruppen "Nej Tak til kæmpevindmøller i Als Enge" har iført sig gule t-shirts med navnet på deres gruppe. Gruppen afviser, at man har ladet sig inspirere af den franske protestgruppe, men snarere har kigget til den gamle "Atomkraft Nej Tak"-bevægelse. 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet