DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Her er regeringens skatteudspil
I alt forventer regeringen, at skattereformens tiltag vil reducere C02-udledningen med 0,5 mio. ton i 2025. 
Foto: Skatteministeriet

Her er regeringens skatteudspil

Regeringens længe ventede udspil til en grøn skattereform indeholdt ikke en CO2-afgift og blev mødt med skuffelse. I alt forventer regeringen, at reformens tiltag vil reducere C02-udledningen med 0,5 mio. ton i 2025.
24. NOV 2020 8.24

Regeringen præsenterede mandag sit længe ventede udspil til en grøn skattereform. Regeringens udspil, "Grøn skattereform #1", er et udspil til en første fase af tre i en reformering af det danske afgiftssystem. 

Da skatteminister Morten Bødskov (S) og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) præsenterede udspillet, gjorde de klart, at dette var et socialdemokratisk udspil og politik.

I udspillet står det da også klart, at den grønne omstilling ikke må ske på bekostning af vækst og arbejdspladser, som statsminister Mette Frederiksen tidligere har slået fast. 

Både støttepartier og Klimarådet havde ønsket sig en ensartet CO2-afgift, og regeringen omtaler også en ensartet afgift som "teoretisk set den mest omkostningseffektive måde at sikre en omkostningseffektiv indfrielse af 70 pct. målsætningen". 

Der ligger dog et stort udviklingsarbejde før, at man kan indføre sådan en CO2-afgift.

Pisk og gulerod

I stedet for en ensartet CO2-afgift hæver regeringen den nuværende energiafgift for erhverv. For industrien med akmindelige processer hæves energiafgiften fra 4,5 kr. pr GJ til 10,5 kr. pr GJ med indfasning fra 2023, mens for virksomheder  med mineralogiske processer vil energiafgiften stige fra 0 kr til 6 kr pr GJ med indfasning fra 2025. 

I alt forventer regeringen, at disse tiltag vil reducere C02-udledningen med 0,5 mio. ton i 2025. 

Mens regeringen vil hæve energiafgiften, vil man samtidig indføre en række erhvervspolitiske lempelser for ca 4,5 mia. kr. fra 2021 til 2025. Den "grønne kickstart" skal hjælpe det omfattede erhvervsliv til at omstille sig. 

De erhvervspolitiske tiltag forventes at styrke beskftigelsen med omkring 2.500 personer i 2021 og knap 5.000 i 2022. Samtidig forventer regeringen, at BNP styrkes med 0,15 pct. i 2021 og 0,25 pct. i 2022. 

Flere faser er nødvendig

Regeringen skriver selv, at drivkraften i udspillet er en mere ensartet beskatning af klimabelastende udledninger. I de kommende faser, vil regeringen forsøge, at indrette et afgiftssystem på en måde, så afgiftsniveauet i højere grad afspejler de klimabelastende udledninger. 

Regeringen vil desuden udvide afgifter til områder, som i dag er er fritaget for afgifter, som eksempelvis olieindvending og -raffingering.

Det er dog vigtigt, at "afgifts- og tilskudssystemet indrettes under hensyn til dansk erhvervsliv, arbejdspladser og konkurrenceevne, så produktion ikke flyttes til udlandet".

Forhandlinger om CO2-afgift 

Regingen har med sit udspil indkaldt til forhandlinger. Her står det klart, at der kommer til at være en hård kamp om indførelsen af en ensartet CO2-afgift. 

Regeringens støttepartier og Venstre i blå blok har meldt ud, at de gerne så en CO2-afgift i skatteudspillet, hvilket bakkes op fra flere sider af eksempelvis SMV Danmark, Dansk Erhverv, Dansk Naturfredningsforening og Klimarådet. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet