DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Her er den nye flerfasede skattereform

En ekspertgruppe skal arbejde på forslag til en ensartet CO2-afgift, der skal være indført i 2030.
9. DEC 2020 8.45

Tirsdag præsenterede regeringen, Venstre, De Radikale, SF og De Konservative præsentere en ny skattereform.

Med aftalen vil man blandet andet frem mod 2030 udvikle en ensartet CO2-afgift. Derfor gennemføres skattereformen i to faser, fremgår det af aftalen.

Første fase (2020 til 2022):
  • Energiafgift på fossile brændstoffer for erhverv stiger med seks kr. per gigajoule. Forhøjelsen indfases fra 2023. Dog undtages landbrug, gartnerier og erhverv med mineralogiske processer (eksempelvis cementproduktion) indtil 2025.
  • Der nedsættes en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til udformningen af den ensartede CO2-afgift. Ekspertgruppen skal være færdig i efteråret 2022. Derefter vil der være politiske forhandlinger.
Anden fase (fra 2023):
  • Her skal rammen for en ensartet CO2-afgift fastlægges.
  • I 2025 kigges der på aftalen igen for at vurdere afgiftsniveauet og kompensationen til virksomhederne i forhold til de opnåede CO2-reduktioner.
  • Aftalepartierne har en ambition om, at der er en ensartet CO2-afgift i 2030.
Kompensation til erhvervslivet:
  • Regeringen og aftalepartierne har sat knap seks milliarder kroner til side til kompensation i erhvervslivet. Herunder en tilskudspulje på 360 mio. kr. og en udvidelse af erhvervspuljen på 315 mio. kr. til energieffektiviseringer og grøn omstilling.
  • Lempelser og kompensationer til erhvervslivet løber i perioden 2021 til 2025. De skal ifølge aftalen give erhvervslivet bedre muligheder for at omlægge produktion og for at investere i grøn omstilling.

Kilde: Skatteministeriet.

Ritzau

Tilmeld dig nyhedsbrevet