Hensyn til dyr bremser store vindmølleprojekter

Det er ikke kun borgergrupper, som kan bremse et vindmølleprojekt. I flere tilfælde har det lokale dyreliv og særligt for udsatte arter sat en stopper for VE-projekter.
23. FEB 2021 10.55

I alt ti vindmølleprojekter blev droppet i 2020, mens tre projekter blev sat i bero. Hele fire af de vindmølleprojekter blev aflyst efter lokale debatter om manglende hensyn til natur- og dyreliv.

- Det er forventeligt, at nogle vindmølleprojekter ikke bliver til noget, men det er rigtig mange, der er aflyst i 2020. Særligt ærgerligt er det, når det er grundet biodiversitet, siger Lea Biom Winchmand, siger Lea Bigom Wichmand.

Grøn energi og biodiversitet er nemlig ikke hinandens modstandere, mener hun. 

- Vi har en klar opgave som branche med at vise, at biodiversitet og landvind ikke er hinandens modsætninger, og at faunaen godt kan sameksistere med vindmøller. 2021 er derfor også et biodiversitetens år, iger Lea Bigom Winchmand. 

Det mest prominente projekt på land, der blev sat i bero på grund af dyrehensyn var Nørrekær Enge-vindmøllepark, der efter planen skulle udvides til 36 vindmøller. Med en effekt på 129 MW ville projektet være landets største vindmøllepark på land. Planklagenævnet har dog ophævet den miljøvurdering, som Vesthimmerland og Aalborg kommuner havde foretaget, da de to kommuner ikke havde taget tilpas hensyn til den sjældne damflagermus. 

Ligeledes skulle lokalpolitikerne i Svendborg tage stilling til opstilling af tre vindmøller ved Broholm Gods øst for Gudme, men efter et fund af en rede af den truede rovfugl rød glente, skal der laves en ny miljøkonsekvensvurdering som derefter skal i otte ugers høring, før man igen skal tage stilling til projektet. 

Der er endnu ikke fundet en afgørelse i sagen om Omø Syd, hvor European Energy i otte år har arbejdet på en kystnær havvindmølleparker ved Omø Syd. I efteråret satte Energistyrelsen projektet i bero, da Miljøministeriet overvejer at udpege området til et Natura 2000-område af hensyn til ederfuglen.  

- Det er svært at tale om samarbejde, eftersom vi fra starten har været holdt uden for den dialog, der tilsyneladende har foregået mellem regeringen og Europa-Kommissionen siden 2016. Vi bliver først i marts 2020 orienteret om, at der er drøftelser i gang, som potentielt kan lægge vores projekt ned, fortalte Jasmin Bejdic, Head of Offshore Wind hos European Energy, i forbindelse med Miljøministeriets afgørelse. 

Nyhedsbrev