DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Grønnere energiforbrug i 2019
Vindkraft er den største bidragsyder til grønenergi i Danmark.
Foto: Vestas

Grønnere energiforbrug i 2019

Energiforbrug faldt knap 4 pct. i 2019 efter et fald i særligt forbruget af kul. Forbruget af vindkraft og biogas trak i den anden retning. Udviklingen betød, at CO2-udledningen fra energiforbruget faldt over 9 pct.
10. DEC 2020 11.05

Mindre forbrug af kul og mere forbrug af blandt andet vindkraft betyder at CO2-udledningen fra energiforbruget faldt med 9,3 pct. i 2019. Det fremgår af Energistatistik 2019, der bliver udgivet af Energistyrelsen. 

Det er især et fald på 9,1 pct i brugen af forssilebrædsler, der har ført til mindre CO2 udledning. Især fald i forbruget af kul og naturgas skiller sig ud med fald på hhv. 44 pct. og 7 pct.  

Omvendt er forbruget af vedvarende energi gået den anden vej i Danmark, 4,9 pct. lød stigningen på i 2019. Ændringen sker på baggrund af stigninger i især forbruget af vindkraft på 8,1 PJ og i forbruget af biogas på 3,3 PJ. 

To tredjedele af elforbruget dækkes af vedvarende energi

Forsyningen af elektricitet baseret på vedvarende energi steg i 2019 med 7 procentpoint sammenlignet med 2018 og udgjorde i 2019 67,5 pct. af den indenlandske elforsyning. Det største bidrag kommer fortsat fra vindkraft med 46,8 pct., mens træ bidrager med 11,2 pct.

Andelen af vedvarende energi af det samlede korrigerede bruttoenergiforbrug steg til 35,5 pct. i 2019 fra 32,4 pct. året før. Opgjort efter EU’s beregningsmetode udgjorde vedvarende energi 36,7 pct. af energiforbruget i 2019 mod 35,7 pct. i 2018.

Siden 1990 er de faktiske CO2-udledninger fra energiforbrug reduceret med 41,2 pct., mens de korrigerede CO2-udledninger er reduceret med 43,0 pct.

amp

Tilmeld dig nyhedsbrevet