Folketinget vedtager screening af tre områder til nyt testcenter for vindmøller
Testkapaciteten i Østerild er ikke nok til at tilfredsstille den danske vindbranche. (Arkivfoto.)
Foto: Lars Laursen, Ritzau Scanpix

Folketinget vedtager screening af tre områder til nyt testcenter for vindmøller

Der er indgået politisk aftale om en grundig undersøgelse, som skal danne grundlag for en senere politisk stillingtagen til placering af et tredje testcenter for store vindmøller.

Vindbranchen har klart tilkendegivet, at de nuværende testforhold ikke modsvarer branchens behov. Derfor har er jagten sat ind på en placering til et tredje testcenter i Danmark. 

Nu er et flertal i Folketinget er nået til enighed om en målrettet screening af tre områder i Danmark, som potentielt er egnet til placering af et tredje, nationalt testcenter for vindmøller. Områderne omfatter kommunerne Brønderslev, Jammerbugt, Esbjerg og Tønder. Det oplyser Indenrigs- og Boligministeriet i en meddelelse.

Aftalen er indgået på baggrund af en omfattende kortlægning af Danmark foretaget af Bolig- og Planstyrelsen under Indenrigs- og Boligmisteriet i tæt dialog med Green Power Denmark, Vestas, Siemens Gamesa, Energistyrelsen og DTU Vindenergi, der er et institut under Danmarks Tekniske Universitet.

- Regeringen har sammen med regeringerne i Tyskland, Belgien og Nederlandene sat en ambitiøs målsætning om at tidoble kapaciteten af havvind frem mod 2050. Hvis vi skal indfri ambitionen, kræver det, at vindbranchen har gode rammevilkår for test og demonstration af fremtidens store havmøller, og derfor igangsætter vi nu en grundig undersøgelse af mulige placeringer for et nyt testcenter, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Når resultatet af den målrettede screening foreligger, vil aftalepartierne tage stilling til mulighederne for etablering af et tredje, nationalt testcenter for store vindmøller.

Bag aftalen om screeningen af områderne står regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

amp