DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
EU skal være mere klimaambitiøs
Dansk Energi opfordrer i et høringssvar EU-Kommissionen til at hæve sit 2030-reduktionsmål.
Foto: European Union, 2020, EC - Audiovisual Service

Dansk Energi:
EU skal være mere klimaambitiøs

Dansk Energi opfordrer EU-Kommissionen til at skærpe sit reduktionsmål for 2030 fra 40 pct. til mindst 55 pct. Det kræver blandt andet en elektrificering af samfundet og en stærkere energiinfrastruktur i Europa.
30. JUN 2020 13.07

EU-Kommissionen præsenterer til efteråret sin plan for at øge målet for reduktion af drivhusgasser. Lige nu har Kommissionen et reduktionsmål på 40 pct. i 2030, men Dansk Energi skriver i et høringssvar, at de gerne ser målet hævet til mindst 55 pct. 

– Et mål på 55 pct. i 2030 sætter EU på en lineær reduktionslinje mod klimaneutralitet i 2050, men vi ved, at udfordringerne ved at mindske udledningerne bliver større og større jo tættere vi kommer på nettonul-udledning, udtaler Anders Stouge, viceadministrerende direktør i Dansk Energi

- Det er derfor ikke kun vigtigt, at EU øger 2030-målet – klimaudfordringerne kalder på tidlig handling, og vi opfordrer derfor til at Kommissionen definerer et klimamål allerede for 2025. En tidlig klimaindsats er alfa og omega, hvis EU skal leve op til de løfter, unionen afgav i Parisaftalen.

I sit høringssvar anbefaler Dansk Energi blandt andet, at EU-Kommissionen udarbejder en strategi for en større elektrificering af samfundet, men det kræver bedre samspil, lyder det fra Dansk Energi.  

– Succesfuld elektrificering af vores energiforbrug kræver bedre samspil mellem forskellige sektorer, f.eks. ved at blive bedre til at benytte overskudsvarme fra industrielle processer i fjernvarmen eller ved at levere el til opvarmning, transport, industri eller til Power-to-X-anlæg. Det er den mest omkostningseffektive måde at nå i mål med EU’s klimamål, siger Anders Stouge. 

Derudover anbefaler Dansk Energi desuden at hæve ambitionen for vedvarende energi fra de nuværende 32 pct. til 40 pct., ligesom Dansk Energi anbefaler en styrkelse af energiinfrastrukturen på tværs af landegrænserne. 

Kommissionen fremlægger selv en strategi for et integreret energisystem d. 8. juli. 

esl

Tilmeld dig nyhedsbrevet