DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Energistyrelsen offentliggør udbudsbetingelser for Thor

Energistyrelsen sætter nu gang i udbudsprocessen for den kommende Thor Havvindmøllepark, som bliver Danmarks hidtil største på mellem 800-1.000 MW.
25. SEP 2020 12.19

Med offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet kick-startes udbudsprocessen for Thor Havvindmøllepark, som i første omgang indeholder en prækvalifikationsfase, hvor Energistyrelsen identificerer de selskaber, som har tilstrækkelig finansiel og teknisk kapacitet til at deltage i udbuddet.

Dernæst følger en forhandlingsfase til foråret med de prækvalificerede bydere, hvis input kan føre til, at der justeres i dele af udbuddet med henblik på at sænke budprisen.

Udbudsmodellen på Thor følger de samme processer som tidligere danske havvindmølleudbud, der internationalt har opnået historisk lave priser.

Det offentliggjorte udbudsmateriale indeholder udbudsbetingelserne, samt udkast til koncessionsaftale og nødvendige tilladelser og bevilling mv. Sammen med de igangværende forundersøgelser af området for parken, skal det gøre det lettere for byderne at give et omkostningseffektivt bud på havvindmølleparken.

Ilandføringsanlæg bliver en del af udbuddet

Som noget nyt har forligspartierne truffet beslutning om at inkludere ilandføringen i form af transformerplatform på havet samt eksportkabler og kystnær højspændingsstation i udbuddet af parken samt at udbyde parken med en fleksibel størrelse på mellem 800-1.000 MW.

Det skal give byderne mulighed for at optimere dimensionerne for ilandføringskabler og parkkapacitet og dermed gøre den samlede løsning så billig som muligt, skriver Energistyrelsen.

Frist for ansøgning om prækvalifikation er senest den 1. december 2020, og potentielle bydere vil i perioden fra den 1. oktober til den 16. november 2020 kunne stille skriftlige spørgsmål (Q&A) til Energistyrelsen om udbuddet. Den endelige budfrist for udbuddet forventes at være 8. november 2021.

esl

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet