DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
De ti havmøller sydøst for Samsø på vej mod fordobling

De ti havmøller sydøst for Samsø på vej mod fordobling

Wind Estate søger forundersøgelsestilladelse til at etablere ny møllepark på 19-22 møller ved Paludans Flak.
5. NOV 2019 12.15

SAMSØ / KERTEMINDE: Firmaet Wind Estate A/S har overtaget vindmølleparken sydøst for Samsø og planlægger at udvide parken med nyere større møller, der kan producere væsentligt mere energi end de nuværende cirka 100 meter høje møller.

Energistyrelsen fik i sommer en ansøgning fra Wind Estate om forundersøgelsestilladelse til  havvindmølleparkprojektet ved Paludans Flak: 19-22 havvindmøller med en installeret effekt på 154–228 MW.

Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal højde på 230 meter inklusiv vingerne, fremgår det af Energistyrelsens oversigt over kommende havmølleprojekter.

Der står i dag ti havvindmøller på Paludan Flak. De blev rejst i 2003 og er placeret i den vestlige del af området. På sigt er det Wind Estates plan, at de eksisterende ti møller skal udskiftes af syv nye vindmøller, så der i alt vil stå 19-22 møller på området.

Området ligger 3,5 km fra Samsø. Afstanden til de øvrige omkringliggende kyster er over otte km. 8,5 kilometer til Fynshoved, 15,7 kilometer til Nordfyn, 16,1 kilometer til Endelave, 15 kilometer til Røsnæs og 19 kilometer til Asnæs.

Tidligst op i 2030
Hvis der gives en forundersøgelsestilladelse, vil selskabet indsamle viden om miljøet og dyrene i området. Denne data analyseres, og firmaet skal lave en forundersøgelsesrapport, som Energistyrelsen skal godkende.

Herefter kan der søges om etableringstilladelse. Energistyrelsen tager først i forbindelse med etableringstilladelsen stilling til, om det konkrete vindmølleprojekt kan realiseres.

En forundersøgelsestilladelse gælder som udgangspunkt i ét år. Ansøgningen om forundersøgelsestilladelse er i myndighedshøring fra 11. oktober til den 11. december 2019.

Wind Estate A/S regner med, at de første møller tidligst kommer op i 2030.

Efter bestemmelserne i køberretsordningen for havmølleprojekter vil alle bopælsregistrerede i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet, være køberetsberettigede. Det betyder, at både borgere i Samsø og i Kerteminde kommuner vil kunne købe andele.


Wind Estates forudgående analyse, vurderinger og anbefalinger til forundersøgelsen: Udbygning af kystnært vindmølleprojekt ved Paludan Flak.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet