DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Wind Denmark:
Dansk handling nødvendig for at udnytte EU-klimapakke

Wind Denmark efterspørger en strategi og handlingsplan for udbygning med grøn energi, for at udnytte potentiale i EUs nye klimapakke.
15. JUL 2021 11.32

EU fremlagde onsdag en klimapakke under titlen 'Fit for 55', som skal gøre det muligt for EU at nå sit klimamål. Aftalen er gode nyheder for Danmark, mener brancheorganisationen Wind Denmark.

- Både for klimaet og for vindindustrien, som er en af dansk erhvervslivs største styrkepositioner, hilser vi 'Fit for 55'-pakken varmt velkommen herunder ikke mindst et forøget europæisk mål for vedvarende energi. Et forøget mål for grøn energi er afgørende for at komme i mål med de nødvendige CO2-reduktioner, og det vil samtidig gavne de ca. 300.000 ansatte i vindmølleindustrien på tværs af EU, hvoraf mere end 30.000 jobs er danske, siger Martin Risum Bøndergaard, der er politisk chef i Wind Denmark. 

EU’s klimamål om en 55 pct. drivhusgasreduktion i 2030 kræver således en tilhørende forøgelse af målet for vedvarende energi fra 32 til 40 pct. i 2030 ifølge EU Kommissionens Impact Assessment.

De øgede ambitioner åbner muligheder for Danmark. Da de vedvarende energiressourcer er ujævnt fordelt geografisk på tværs af Europa. Det betyder, at nogle lande må forventes at blive importører af grøn energi, mens andre vil blive eksportører.

Eksempelvis har Tyskland begrænsede VE-ressourcer ift. landets energibehov, mens Danmark har et potentiale for vindenergi, som gør det muligt for Danmark at blive eksportør af grøn energi, mens Tyskland forventes at blive storimportør, mener brancheorganisationen.

Men Danmark er ikke klar til at gribe klima- og erhvervspotentialet, advarer Wind Denmark, som efterspørger en strategi og handlingsplan for udbygning med grøn energi.

- Klimapakken fra EU skaber et akut behov for, at Danmark udarbejder en strategi og handlingsplan for udbygningen med grøn energi – inklusiv planlægning for en fremtid, hvor Danmark i 2030 bliver eksportør af grøn energi. For nuværende har Danmark udsigt til at mangle grøn strøm i 2030, og det ser altså sort ud for EU’s klimaindsats, hvis lande som Danmark styrer mod at blive importører frem for eksportører af grøn energi, siger Martin Risum Bøndergaard, 

amp

Tilmeld dig nyhedsbrevet