DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
ATP-direktør trods grønt fokus: Guld og grønne skove kan købes for dyrt
Det er ikke kun det grønne, der fylder, når ATP investerer. Det slår, Bo Foged, der er direktør i ATP, fast.
Foto: TAXO

ATP-direktør trods grønt fokus: "Guld og grønne skove kan købes for dyrt"

Bo Foged er direktør hos ATP. Og der investeres med store summer, når danskernes pension skal øges i værdi. Han afviser olieindustrien som en langtidsholdbar investering. Fokus er på bæredygtige afkast, herunder grønne investeringer.

Det er ikke kun det grønne, der fylder, når ATP investerer. Det slår, Bo Foged, der er direktør i ATP, fast overfor Karnov Group. Bæredygtighed handler også om fornuftige afkast, god skatteadfærd og langtidsholdbare forretningsmodeller, når danskernes økonomiske grundtryghed skal sikres. Men bæredygtighed og gode afkast går hånd i hånd, hvis du spørger Bo Foged.

- Jeg vil gerne slå noget fast tidligt i interviewet, jeg bliver ofte spurgt ind til denne her konflikt med afkast og bæredygtighed, siger Bo Foged.

- Jeg tror, det ret vigtigt, man starter med at forstå, hvad bæredygtighed egentlig betyder? Bæredygtighed betyder ’holdbar’ eller ’langsigtet’, og hvis du sætter det foran ’afkast’, står der ’holdbare afkast’ eller ’langsigtede afkast’, siger han.

Af eksempler nævner Bo Foged f.eks. grønne obligationer, hvor ATP stiller billig finansiering til rådighed i Danmark og EU til udvikling af f.eks. vindmølle- og solcelleparker. Et andet punkt, hvor der er et potentiale og en vigtig omstilling, er i forhold til transporten.

- Vi ved, at vi skal væk fra fossilt brændstof i transporten – hvordan kan vi bidrage til den del af omstillingen? Vi er f.eks. en af founding partners i en litiumbatterifabrik i Nordsverige, der skal levere batterier til flere store elbilfabrikanter. Og vi ser på muligheden for at bidrage til Power to X, ligesom vi ejer et selskab i Spanien, der leverer gas til lastbiler. Selv om det ikke er fossilfrit, så er det et skridt i den rigtige transformationsretning, indtil vi har udviklet endnu bedre løsninger, slår Bo Foged fast.

Grønne investeringer kan ikke stå alene

ATP investerer også i globale aktier og obligationer for at sikre medlemmerne et godt risikojusteret afkast. Det betyder også, at der er investeringer, hvor der er en CO2-udledning. Der forsøger ATP ifølge Bo Foged at sænke CO2-aftrykket ved at udvælge de selskaber, der er bedst til at nedbringe deres emissioner. Data for CO2-udledning indgår i aktieudvælgelsen på lige fod med finansielle data.

- Tag derfor ikke fejl. Vi er hastigt på vej ind i den grønne omstilling. Men det bliver ikke med hovedet under armen. Vi understøtter gerne den grønne omstilling, men det skal også ske med afkast for øje, siger Bo Foged.

Han forklarer, at ATP løbende undersøger, hvor de med fordel kan investere fremadrettet, men at han ikke har til hensigt at lægge dette frem for konkurrenterne: 

- Men det er min oplevelse, at afkastet enten er ikke-eksisterende eller meget lavt i visse dele af den grønne omstilling,” siger han og fortsætter:

- Vi skal derfor have øje for, at guld og grønne skove også kan købes for dyrt.

Statsobligationer byttet ud med grønne obligationer

Den grønne omstilling og klimadagsordenen er en integreret del af alle investeringsprocesserne i ATP, fortæller den administrerende direktør.

- Klimadagsordenen er både en mulighed og risiko for os som langsigtet investor. Derfor er vi nødt til at forholde os til de risici, som indiskutabelt følger med. Men vi ser også, at samme dagsorden skaber investeringsmuligheder.

For eksempel inden for grønne obligationer.

- Noget af det, vi har gjort er, at vi har solgt en række af vores traditionelle statsobligationer og købt grønne obligationer i stedet, hvor vi med 30 mia. kr. er suverænt Danmarks største investor inden for dette felt.

Samtidig er det vigtigt i ATP at bedrive aktivt ejerskab. Jo større ejerandel, desto større mulighed har ATP for at præge tingene i den rigtige retning som f.eks. i Københavns Lufthavne, hvor ATP har været en del af lufthavnens ambitiøse klimaplaner, men også i de selskaber, hvor ATP kun har en lille ejerandel forsøger de at skubbe selskaberne i en grønnere retning. 

- Der påvirker vi selskaber og andre investorer gennem vores aktive ejerskab. Det gør vi f.eks. ved at sætte klima på dagsordenen i selskaberne, og vi ser, om de har en ambitiøs plan eller behov for en transformation, siger Bo og afbryder sig selv.

- I Danmark gør vi det dog allerede rigtig godt, f.eks. Ørsted og andre virksomheder bliver kåret til nogle af verdens bedste inden for deres felt. Der er således generelt grund til at dele roser ud til de danske selskaber. Men internationalt er der væsentligt mere tilbage at ændre, siger Bo Foged.

Tror ikke på olieindstrien 

Hvis selskaberne ikke vil lytte, er ATP ikke bange for lade det få konsekvenser. Hvis ikke ATP er overbeviste om, at ledelsen i et af de selskaber, de har fat i, forstår alvoren af den grønne omstilling, understreger Bo Foged, at det i yderste konsekvens kan lede til eksklusioner.

Men det handler også om at identificere risici tidligt.

- Kulselskaberne er for længst solgt fra, og i dag har vi ingen olieselskaber i vores aktieportefølje. Simpelthen fordi vi mener, det er en dårlig investering ud fra et afkastsynspunkt. Olieselskaberne skal på en grøn omstillingsrejse, som forventeligt bliver dyr.

- Det er vigtigt at forstå, det ikke er ud fra et klimaeksklusionsargument, det er ud fra et afkastargument. Forretningsmodellen er ikke attraktiv. Vi tror ikke, olieindustrien har en langtidsholdbar forretningsmodel siger Bo Foged.

amp

Tilmeld dig nyhedsbrevet