DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Aftale mellem Danmarks Naturfredningsforening og fiskere kan true havvind

Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Naturfredningsforening er enige om et forslag, der vil gøre ti pct. af Nordsøen, Skagerrak og Østersøen til urørt hav. Dårlig idé, mener Dansk Energi, der frygter det kan gå ud over havvind.
22. MAR 2021 8.50

En noget utraditionel alliance har set dagens lys. Således har interesseorganisationerne Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Naturfredningsforening for nyligt overdraget et fælles forslag til regeringen, med overskriften "Sammen om Havet."

Sammen om Havet kommer med organisationernes bud på, hvordan Danmark kan leve op til internationale målsætninger om ti pct. urørt hav ved at pege på områder i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen omkring Bornholm.

Udspillet kommer forud for forhandlingerne om den første danske havplan og havstrategi, som skal sikre den overordnede planlægning af alle de danske havområder.

Med udspillet vil de to organisationer sikre en bedre beskyttelse af havmiljøet og samtidig sikre rammer for et mere bæredygtigt fiskerierhverv, der fortsat kan bidrage med arbejdspladser og styrke sammenhængskraften i Danmark.

- Jeg er glad og stolt over, det er lykkes os at nå en historisk aftale. I Danmarks Fiskeriforening har vi i årevis arbejdet med bæredygtighed, siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen

Også Danmarks Naturfredningsforening præsident Maria Reumert Gjerding er glad for aftalen.

- Naturen i havet har i årtier været i voldsom tilbagegang, hvor fiskebestande og livet i havet har lidt under manglende beskyttelse. Den her aftale går netop ind og sikrer, at vi fremover kan få nogle store marine beskyttede områder, hvor havnaturen kan genetablere sig og være i fred.

Dansk Energi: Vi skal bruge vores havarealer til mere - ikke mindre

Men mens de to foreninger bag aftalen er glade, vil deres forslag om urørte områder ramme andre brancher end fiskeriet. 

Ifølge parternes forslag skal de urørte havområder således være helt uden fiskeri eller anden erhvervsmæssig udnyttelse, da det ifølge organisationerne er et af de vigtigste tiltag for at genskabe natur på bunden af havet.

Udspillet vil blandt andet gå ud over steder, hvor der kan opsættes havvindmøller. Det får Dansk Energi til at være stærkt kritiske overfor forslaget.

 - I forvejen er der lagt beslag på store havarealer til olie- og gasudvinding, til fiskeri og til militære øvelsesområder, og havvind bliver sat sidst i køen til egnede arealer. Vi har brug for at holde alle muligheder åbne til gavn for klimaet og naturen, og vi skal bruge vores havarealer til mere. Ikke mindre, siger Kristine Grunnet, der branchechef for vedvarende energi i Dansk Energi

amp

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet