DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

959.000 kr. til hjælp for afskedigede MHI Vestas-medarbejdere i Nakskov

Beskæftigelsesministeriet har bevilget 959.000 kr. til at hjælpe fyrede MHI Vestas-ansatte.
9. SEP 2020 11.31

MHI Vestas har på grund af ordrenedgang valgt at afskedige en række medarbejdere på sin produktion i Nakskov, Lindø og Nakskov. I Nakskov har MHI Vestas valgt af afskedige 67 af 507 ansatte. 

Jobcenteret i Nakskov har derfor søgt om hjælp fra varslingspuljemidlerne til 35 af de fyrede for at mindske risikoen for langtidsledighed, hvortil Beskæftigelsesministeriet har bevilget 959.000 kr.

Ifølge det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjælland har der det seneste halve år været stigende ledighed i området, og selvom der inden for produktionsvirksomhederne har været en stabil beskæftigelse det seneste år, så vil omfanget af afskedigelserne fra MHI Vestas have stor indvirkning på lokalområdet.

- Det er trist, hver gang folk bliver sendt ud i ledighed. Det kaster de afskedigede og eventuelt deres familier ud i en uvis fremtid både arbejdsmæssigt og økonomisk. Arbejdsløshed skal ikke løses af den enkelte. Det er en fælles opgave, som vi skal bekæmpe, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

De afskedigede omfatter både ufaglærte og faglærte. Midlerne fra varslingspuljerne skal blandt andet gå til jobsøgningsforløb og AMU-kurser inden for bygge-anlæg og serviceområdet, så medarbejderne vil få flere kompetencer, der kan bruges i forbindelse med Femernbyggeriet, hvor der vil mangle arbejdskraft.

- Jeg håber, at man med en hurtig indsats kan hjælpe de afskedigede til at finde et nyt job inden længe, og jeg synes, at det er ganske klogt, at man målretter indsatsen til de nye job, som Femernbyggeriet skaber, siger ministeren.

RAR kan inden for rammerne af varslingspuljerne bevilge midler til en varslingsindsats, hvis en virksomhed afskediger mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. Ministeren kan give en dispensation fra dette, hvis mulighederne for at finde andet arbejde på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

MHI Vestas havde først lagt op til, at 98 stillinger skulle skæres i Nakskov, men efter fælles forhandlinger blev dette nedjusteres til 67.

esl

Tilmeld dig nyhedsbrevet