DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

15 grønne organisationer i fælles opråb for klimaskatter og grøn genstart

Det er nødvendigt at sætte gang i den grønne økonomi, som skal finansieres med en 'klimakriseskat', lyder opfordringen fra en række grønne organisationer.
11. MAJ 2020 13.53

15 grønne organisationer kommer nu med et fælles opråb og en række forslag, der kan genstarte den kriseramte coronaøkonomi i et grønt lys, som er bragt hos Politiken

Tiltagene strækker sig vidt. Oganisationerne opfordrer blandt andet til at sætte gang i oprydningen af de største jordforureninger, til at sikre vilkårene for bæredygtigt fiskeri og til at omlægge dele af landbruget til at dyrke miljøvenligt græs for at begrænse importen af soja fra Sydamerika. 

Centralt er dog skatter og afgifter, så dem, der udleder mest, skal betale mest til omstillingen. 

- CO2-afgifter er en vigtig del af finansieringen. Vi bliver nødt til at se på økonomisk omfordeling, siger politisk chef Lars Koch fra Mellemfolkeligt Samvirke.

- Seriøst: Kom nu bare i gang. Organisationer fra alle dele af samfundet har givet deres input. Der er i hvert fald ti tiltag, som vi alle har foreslået, og de skal i gang nu, hvis de skal have en jobskabende effekt, siger klima- og miljøpolitisk leder Helene Hagel fra Greenpeace. 

Bag udspillet ’Grøn og retfærdig genstart’ er 350 Klimabevægelsen, Care, Dansk Vegetarisk Forening, Amnesty International, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, Global Aktion, Mellemfolkeligt Samvirke, Miljøorganisationen VedvarendeEnergi, Nyt Europa, Our Fish, Rådet for Grøn Omstilling, Verdens Skove, WWF Verdensnaturfonden og IWGIA

esl

Tilmeld dig nyhedsbrevet