DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
VE-opstillere skal bidrage med minimum 30 mia. kr. til opgradering af elnet
Opsættere af bl.a. vindmøller kommer til at stå for en stor del af regningen for kommende fornyelser af elnettet.
Foto: Vestas

VE-opstillere skal bidrage med minimum 30 mia. kr. til opgradering af elnet

Ifølge en rapport af Rambøll for Wind Denmark er der behov for investeringer i elnettet for godt 80 mia. kr. VE-opstillere kommer til at skulle dække en stor del af den regning.

Der skal investeres 80 mia. kr. i elnettet frem mod 2040 for at imødekomme et øget elforbrug for at nå Danmarks klimamål, viser en ny rapport fra Rambøll. Pengene skal bruges på nettilslutninger, udlandsforbindelser, energiøernes nettilslutning og transmissionsnet. 

Det bliver derfor dyrere for opstillere af vedvarende energi (VE)-anlæg, da VE-opstillere skal bidrage med over 30 mia. kr. til den udbygningen af transmissions- og distributionsnettet med de nuværende regler. 

Men med klimaaftalen fra juni 2020 blev partierne enige om at indføre såkaldte indfødningstariffer og tilslutningsafgifter i forbindelse med opstillingen af vedvarende energi i Danmark fra 2023.

Dermed står regningen på 30 mia. kr. til at stige, vurderer Wind Denmark. Det vækker undren hos brancheorganisationen, der frygter det kan smitte af på mængden af investeringer i VE-anlæg. 

- Det undrer mig meget, at vindsektoren har udsigt til en milliardregning for mere elnet, da det er i samfundets interesse at få strømmen fordelt rundt og sektoren allerede i dag, efter de eksisterende regler, forventes at betale mere end 30 mia. kr. frem mod 2040 til opgradering af elnettet, siger Jan Hylleberg, administrerende direktør i Wind Denmark.

Endnu ikke klarhed over bidrag

Der er endnu ikke klarhed over, hvor dyrt det bliver, at skulle betale indfødningstariffen og tilslutningsafgiften, da disse endnu ikke er fastlagt. Efter planen vil afgifterne blive fremlagt i løbet af 2021. Afgifterne forventes fastlagt af Energistyrelsen i forbindelse med en revision af elforsyningsloven, der står til at træde i kraft i 2023.

De to nye afgifter blev vedtaget i klimaaftalen med den begrundelse, at VE-opstillere selv skal dække de omkostninger, der påføres netselskaberne og Energinet med integrationen af VE-kapacitet i elnettet, hvor elforbruget forventes at stige fra ca. 30 TWh i dag til 55 TWh i 2030 svarende til en stigning på ca. 80 pct.

- Med de nye indfødningstariffer og tilslutningsafgifter, som Folketinget vil indføre, er der ikke tvivl om, at VE-opstillere samlet set bærer den største omkostning til opgradering af elnettet siden liberaliseringen af elmarkedet for 20 år siden. Det står utvivlsomt i vejen for de politiske ambitioner om, at VE skal klare sig på markedsvilkår, siger Jan Hylleberg. 

Brev til minister

Wind Denmark har dog fortsat et håb om, at de nye afgifter kan undgås. Men det skal gå hurtigt, da usikkerheden kan sætte mange VE-projekter ud på et sidespor. Det kan være med til at spænde ben for ambitionerne om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030.

Derfor har brancheorganisationen i et brev rettet henvendelse til klima – energi - og forsyningsminister, Dan Jørgensen og medlemmerne i Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg for at få dem til at bringe klarhed over situationen hurtigst muligt.

- Wind Denmark har skrevet til ministeren, fordi situationen kalder på akut politisk handling. Uklarheden over vilkårene for adgangen til elnettet er ikke kun uacceptabel for de mange VE-opstillere, der står parat til at investere i VE-projekter, siger Søren Klinge, der er elmarkedschef i Wind Denmark.    

amp

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet