Enlig ørn forhindrer ikke nye vindmøller i Øster Rendbæk

KORT NYT9. FEB 2021 9.53

En kongeørn har været tæt på at spænde ben for Dansk Vindenergis projekt i Jammerbugt Kommune, der vil erstatte 12 gamle vindmøller i Øster Rendbæk med 15 nye vindmøller tættere på Store Vildmose. Men nu ser projektet alligevel ud til at få opbakning fra et flertal i Teknik- og Miljøudvalget, skriver Nordjyske.  

Ørnen havde unger i 2016, men er nu ene. Mange klager over projektet er gået på, at ørnen bor tæt på de planlagte vindmøller. Kommunes egen advokat har også udtrykt bekymring om opstillingen af vindmøller 3,5 km fra ørnereden, da det muligvis ikke lever op til fuglefuglebeskyttelsesdirektivet. 

Ifølge Dansk Vindenergis advokat baserer Miljøstyrelsens bemærkninger sig dog på, at der er et ynglende kongeørnepar i området, hvilket ikke er tilfældet. Det har Teknik-og Miljøudvalget altså erklæret sig enig i ved at anbefale kommunalbestyrelsen at godkende projektet mod at en enkelt af de oprindeligt planlagte 16 møller tages ud af hensyn til damflagermus. Kommunalbestyrelsen skal stemme om sagen 18. februar. 

amp

Nyhedsbrev