Vedvarende energi slår fossile brændstoffer af pinden i Storbritannien
Vindkraft producerede næsten 25 pct. af Storbritanniens el.
Foto: Ørsted

Vedvarende energi slår fossile brændstoffer af pinden i Storbritannien

Med 42 pct. af den samlede elproduktion overhalede vedvarende energikilder fossile brændstoffer for første gang i Storbritannien.
2. FEB 2021 14.17

Der blæser grønne vinde over den europæiske elproduktion. I 2020 blev der i EU for første gang produceret mere strøm fra vedvarende energi end fra fossile brændstoffer. Den trend gør sig også gældende i Storbritannien, der netop er trådt ud af EU. 

Her overhalede vedvarende energikilders andel af elproduktionen sort energi med 42 pct. mod 41 pct. Atomkraft tegnede sig for de sidste 17 pct.

Det er ligesom i EU første gang nogensinde, at vedvarende energi overhaler fossilebrændstoffer i elproduktionen i Storbritannien. Det viser tal fra en rapport udarbejdet af tænketankene Ember og Agora Energiewende. 

Og det er især ’nye vinde’, der blæser over Storbritannien. Således producerede vindkraft næsten en fjerdedel af Storbritanniens elforbrug (24 pct.). Det er stigning på fire pct. ift. 2019 og en fordobling siden 2015. Til sammenligning producerer gasværker 37 pct. af Storbritanniens elektricitet, mens kul kun producerer to pct. af elmikset.

- Med Boris' (Johnson) mål om 40 GW offshore vindkraft i 2030, vil gasproduktionen opleve yderligere fald i 2020'erne. Det er tydeligt, at Storbritannien har startet sin rejse mod en udfasning af strøm produceret fra gas, sådan som det også er anbefalet af 'the Climate Change Committee', siger Charles Moore, der er European programme lead hos Ember. 

Imens vindenergi har oplevet markant vækst, er der status quo i solenergi og vandkraft, der står for hhv. fire og to pct. af elmikset i Storbritannien. 

 amp

Nyhedsbrev