Ørsted laver store ændringer i organisationen og siger farvel til flere i ledelsen
Ørsted siger farvel til to personer i ledelsen og ændrer i organisationen.
Foto: Ørsted

Ørsted laver store ændringer i organisationen og siger farvel til flere i ledelsen

28 dage efter sin indtræden som administrerende direktør indfører Mads Nipper store ændringer i organisationen.
28. JAN 2021 14.30

Ørsted har i dag annonceret store ændringer i organisationen og et farvel til flere ledere i virksomheden. Ændringerne kommer kort tid efter Mads Nippers indtræden som administrerende direktør den 1. januar. 

Den nuværende virksomhedsstruktur med de tre forretningsområder, Offshore, Onshore og Markets & Bioenergy, bliver erstattet af en overvejende funktionsstruktur bestående af områderne Commercial og EPC & Operations. Onshore-aktiviteterne vil fortsat være organiseret i forretningsområdet Onshore.

Commercial området vil fremover samle funktioner med kommercielt fokus fra de nuværende organisationer Offshore og Markets & Bioenergy, inklusive Hydrogen. Commercial vil blive ledet af Martin Neubert, som bliver kommerciel direktør (CCO), viceadministrerende direktør for Ørsted og nyt medlem af direktionen.

EPC & Operations området vil fremover samle EPC, offshore drift og bioenergy funktionerne fra de nuværende organisationer Offshore og Markets & Bioenergy. 

Som en konsekvens af at Markets & Bioenergy ikke længere vil være et særskilt forretningsområde i Ørsted, har Morten Buchgreitz, administrerende direktør for Markets & Bioenergy og Executive Vice President, opsagt sin stilling hos Ørsted pr. 4. februar. Ørsted er i gang med at finde hans afløser. Mads Nipper vil stå i spidsen for området, indtil dette er sket.

Onshore vil forblive et selvstændigt forretningsområde. Onshore-forretningen adskiller sig fra resten af Ørsted på forretningsmodel og strategisk fokus og vil være bedst rustet til at realisere sit fulde potentiale ved at fortsætte som et selvstændigt forretningsområde. Onshore vil fortsat blive ledet af Declan Flanagan.

- Ørsted er stærkt positioneret til at udnytte det fremtidige vækstpotentiale på de globale markeder for vedvarende energi. Med den nye organisation, vi implementerer nu, ønsker vi at styrke vores fokus på kunder og markeder, yderligere styrke fokus på vores EPC og driftsaktiviteter og understøtte opskaleringen af vores organisation, i takt med at vi fortsætter vores stærke vækstrejse i de kommende år, siger Mads Nipper, Ørsteds administrerende direktør.

Flere ledere forlader Ørsted

Det er ikke kun Morten Buchgreitz, der siger farvel til Ørsted. Anders Lindberg, Executive Vice President og ansvarlig for offshore EPC og QHSE, har accepteret en stilling i sit hjemland Sverige og forlader Ørsted med virkning fra midten af februar.  

- Både Morten og Anders har spillet en vigtig rolle i at gøre Ørsted til det, virksomheden er i dag. På vegne af mine kolleger i koncernledelsen og bestyrelsen vil jeg gerne udtrykke min taknemmelighed for det store bidrag, de har ydet i deres tid hos Ørsted, og ønske dem alt det bedste fremover, siger Mads Nipper. 

Dermed kommer Ørsteds direktion fremadrettet til at bestå af administrerende direktør Mads Nipper, koncernøkonomidirektør Marianne Wiinholt og kommerciel direktør og viceadministrerende direktør Martin Neubert.

Ørsteds koncernledelse vil ligeledes bestå Mads Nipper, Marianne Wiinholt, Martin Neubert, samt den nye driftsdirektør, Onshores administrerende direktør Declan Flanagan og HR-direktør Henriette Fenger Ellekrog.

Organisationsændringerne træder i kraft 4. februar 2021.

amp

Nyhedsbrev