EUDP har kvart millard kroner klar til grønne klimaprojekter

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har frem til 5. marts åbent for ansøgninger til en kvart mia. kroner i midler til projekter, der støtter den grønne omstilling. 
11. JAN 2021 8.55

EUDP åbner igen i 2021 for pengepungen for at virksomheder og forskere med fokus på grøn omstilling kan søge om støtte til nye energiteknologiske projekter. 

EUDP er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

- Vi ved, at nye klimateknologier skal levere en væsentlig del af den CO2-reduktionen på 70 procent, vi i Danmark skal nå i 2030. Derfor håber vi på at se en lang række innovative ansøgninger i 2021, så vi forlænger den interesse for grøn innovation, som vi så i 2020, hvor interessen for at søge EUDP-støtte var historisk høj, siger Anne Grete Holmsgaard, bestyrelsesformand for EUDP.

EUDP udbyder to forskellige puljer i januar 2021: den generelle EUDP-pulje og en særpulje med fokus på Power-to-X. Særpuljen Nordsøpuljen udgår i 2021, men forventes at blive genoprettet i 2022

EUDPs generelle pulje på 250 mio. kr. støtter udvikling og demonstration af alle typer af innovative energiteknologier med udgangspunkt i EUDPs strategi. Under denne pulje ligger også tilskudsordningen Green Labs DK, som er målrettet etablering af faciliteter, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier. Power-to-X-puljen er på 16,5 mio. kr..

EUDP udelukker ikke ansøgninger, der ligger uden for fokusområderne. Hvis idéen er god, og projektet lever op til de krav, der stilles til alle projekter, er det muligt, at kan projektet modtage tilskud.

En kvart milliard er mange penge, men langt fra nok hvis efterspørgslen er på højde med sidste år, hvor der blev uddelt 296 mio. kr. med efterspurgt tilskud for 1,8 mia. kr.

Der er ansøgningsfrist for midler gennem EUDP den 5. marts 2021. EUDPs bestyrelse træffer afgørelse om støtte til juni. 

amp

Nyhedsbrev