Rambøll teknologi kan forlænge offshore-møllers levetid

Rambølls True Digital Twin teknologi kan potentielt forlænge levetiden for havvindmøller, viser ny pilot-test.
6. JAN 2021 14.52

En pilottest af Rambølls True Digital Twin-teknologi på møller i Wikinger havvindmølleparken i den tyske del af Nordsøen har vist potentiale til at øge levetiden for havvindmøller. 

Pilot-testen er en del af ROMEO-projektet, et initiativ støttet af EU's forskningsprogram Horizon 2020, der sigter mod at fremme energiomstillingen i Europa og reducere omkostningerne til offshore vindenergi.

- Resultaterne fra denne pilottest er forbløffende og viser et betydeligt potentiale for levetidsforlængelse og omkostningsreduktioner i drift og vedligeholdelse af havvindmøller, siger Ursula Smolka, der Lead Consultant Asset Management Wind hos Rambøll.

True Digital Twin-teknologien er en digital model, der kontinuerligt overvåger, hvordan en strukturer (fx en havvindmølle) klarer sig, og opdateres med realtidsinformation om belastningerne, der påvirker strukturen. True Digital Twin advarer, hvis der opstår et problem, der skal løses. Teknologien blev oprindeligt udviklet til olie- og gassektoren.

Resultaterne af pilottesten er opsummeret i to rapporter. Ifølge disse kan True Digital Twin opdage strukturelle problemer også vindmøller. Omfattende simuleringer viste, at overvågning af eksempelvis naturlige frekvenser ikke kun kan registrere uregelmæssigheder, men kan også identificere uregelmæssigheden, hvis de kombineres med en designmodeldatabase.

Kan spare mandetimer

I de næste faser af ROMEO-projektet vil Rambøll og de øvrige partnere i projektet fortsætte med at undersøge merværdien ved løbende at overvågning af offshore vindstrukturer.

De forventer, at projektet kan føre til en reduktion af mandetimer brugt på årlige inspektioner og ligeledes at antallet af planlagte besøg på offshore-vindmølleparker på sigt kan reduceres, når teknologien udbredes.

- Fordelene ved True Digital Twin-teknologien er store. Denne pilot-test har styrket vores forventninger. Rambøll har gjort store fremskridt i ROMEO-projektet, og vi ser frem til at samarbejde med dem i de næste faser af projektet og se på potentialet for at reducere menneskelig offshore-tid og antal offshore-besøg, siger Mark Paine, der er Offshore Asset Integrity Manager hos Iberdrola Renewables og en af ROMEO-projektpartnerne.

amp

Nyhedsbrev