9 mia. kr. i prisforskel på forskellige energiøsløsniger

Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen oplyser efter en forspørgsel fra Egil Hulgaard (C), hvad prisestimaterne er på forskellige typer af løsninger til kommende energiøer.
5. JAN 2021 13.04

Der bliver arbejdet med forskellige løsninger til at etablere de kommende energiøer i hhv. Nordsøen og ved Bornholm. De to løsninger er en platformsløsning og en såkaldt inddæmmet ø-løsning. 

Og der er forskel i prisestimaterne på de forskellige løsninger, det oplyser Dan Jørgensen i et svar til Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget på en forespørgsel fra Egil Hulgaard (C). Det er rådgivningsvirksomheden COWI, der har foretaget prisestimaterne. 

En platformsløsning på 3 GW estimeres til en pris på 12 mia. kr., mens en platformsløsning på 10 GW estimeres til 38 mia. kr. Dette er baseret på kendt teknologi, herunder at platformene etableres som 1 GW-platforme.

Den estimerede pris for en såkaldt inddæmmet ø til 3 GW med tilhørende havn er 12 mia. kr. En inddæmmet ø til 10 GW med tilhørende havn estimeres til 29 mia. kr. Det forudsættes her at øen konstrueres af en periferi af nedsunkne betonelementer med sandopfyld, samt at øen ved 3 GW vil være 18 ha, mens øen ved 10 GW vil være 46 ha, lyder det i svaret fra Energistyrelsen, som Dan Jørgensen videreformidler til udvalget. 

Der er taget højde for kriterierne for en inddæmmet ø er sammenlignelige med priserne for platformsløsninger.

Det påpeges i ministerens svar, at prisestimatet for begge konstruktionstyper er behæftet med en betydelig usikkerhed.

Her er de to mulige løsninger til energiøer, som der er givet prisestimat på:

- Platformsløsningen: Med denne løsning kan ø-strukturen bestå af et antal centralt placerede stål-platforme, som står på stål- eller betonfundamenter på havbunden. Koncepter for platformdesign er velkendte og udbredte i både olie-, gas- og havvindsektorerne.

- Inddæmmet ø-løsning: Med denne løsning etableres en kunstig ø på havet ved at inddæmme et relevant areal, hvorefter vandet fortrænges og arealet fyldes med sand.

Nyhedsbrev