Forsøgsvindmøller støttes gennem to nye puljer

Energistyrelsen åbner for to nye støttepuljer til testvindmøller henholdsvis indenfor og udenfor de nationale testecentre.
15. DEC 2020 13.47

Energistyrelsen åbner for to nye puljer til støtte af forsøgsvindmøller, der etableres henholdsvis inden for og uden for de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre.

Puljen for forsøgsvindmøller, der etableres inden for de national testcentre, lyder på 40 MW, mens puljen for forsøgsvindmøller, der etableres uden for de to nationale testecentre, lyder på 30 MW.

Formålet med puljerne er at støtte og styrke vilkårene for forsøgsvindmøller i Danmark, og efter ønske fra industrien sker det gennem en differentiering mellem forsøgsvindmøller inden og uden for de to nationale testcentre. 

Nyt for puljerne i 2020 er muligheden for at anvende ikke-fabriksnye vindmøller under visse forudsætninger, som er beskrevet i bekendtgørelserne. Formålet er at muliggøre andre former for test og forsøg, samt give industrien mere fleksible muligheder for at udføre test og forsøg.

Forsøgsvindmøller inden for de nationale testcentre, der opnår tilsagn, modtager 1,97 øre/kWh. Det svarer til det højeste pristillæg blandt de vindende tilbud i det teknologineutrale udbud 2019.

Forsøgsvindmøller uden for de nationale testcentre, der opnår tilsagn, modtager 1,54 øre/kWh, hvilket svarer til det produktionsvægtede gennemsnit af pristillæggene blandt de vindende tilbud i det teknologineutrale udbud 2019.

amp

Nyhedsbrev