Radikale fastholder alliance om CO2-afgift med V og K

Radikale går sammen med Venstre og Konservative til forhandling om skatteaftale med krav om CO2-afgift.
7. DEC 2020 15.05

I denne uge forhandler regeringen med Folketingets partier om en grøn skattereform, og tre af partierne - Venstre, Konservative og Radikale Venstre - rejser i den forbindelse igen et krav om en CO2-afgift.

Samme CO2-afgift var ikke med i regeringens udspil. Tværtimod skrev regeringen i sit udspil, at "det endnu ikke er muligt at lave en tilstrækkelig god beskatningsmodel for en CO2-afgift, der kan virke i praksis."

Alligevel møder de tre partier herunder Radikale Venstre, som er et af regeringens støttepartier, op til forhandlingerne med et krav om, at en sådan ensartet CO2-afgift er fuldt indfaset i 2030.

- En ensartet CO2-afgift er den skarpeste kniv i klimaskuffen. Derfor giver det ingen mening med Socialdemokratiets sorte snak om en CO2-afgift som en Georg Gearløs-løsning, siger Radikale Venstres klimaordfører, Ruben Kidde.

Radikale Venstre og Venstre holdt allerede i juni et fælles pressemøde, hvor de fremsatte forslaget om en CO2-afgift.

Mangler model til afgift

Regeringen fremførte i sit udspil, at der vil være praktiske udfordringer med at beskatte CO2-udledningen. Som eksempel pegede regeringen på de dele af landbruget, hvor udledningen ikke stammer fra energiforbrug.

I stedet foreslår regeringen for nu at hæve energiafgiften i stedet.

Sammen med Venstre og Konservative foreslår Radikale at nedsætte et udvalg af økonomer til at lave en model, der skal løse det og andre tekniske problemer.

- Vi ved godt, at der er en del udfordringer, siger Venstres klimaordfører, Tommy Ahlers.

- Derfor er der også behov for, at vi begynder at se nogle forslag på, hvordan det konkret kan se ud, og det har regeringen - på trods af en klar aftale - ikke leveret.

Udover et krav om en CO2-afgift fra 2030 er de tre partier enige om at kræve, at trods indførslen af en CO2-afgift må skatter og afgifter ikke stige samlet set.

Derfor skal skatten lettes andre steder, kræver partierne.

- Vi tror på, at en CO2-afgift kombineret med lettelser af skatten vil være det allermest virksomme værktøj til at få en grøn omstilling overhovedet, siger Konservatives skatteordfører, Rasmus Jarlov.

Ritzau

Nyhedsbrev