Cobra-kabel har øget handelskapaciteten til Europa

Handelskapaciteten for el steg mod det europæiske kontinent og faldt mod Norden i 2019.
10. JUN 2020 15.27

Handelskapaciteten for el mod det europæiske kontinent steg sidste år, oplyser Forsyningstilsynet i en pressemeddelelse.

Installationen af Cobra-kablet fra Endrup mod Holland har øget kapaciteten med omkring 600 MW. Handelskapaciteten mellem Danmark og Tyskland steg ligeledes sidste år, fremgår det af markedsrapporten for 2019 for engrosmarkedet for el

Nettoimporten af el fra Tyskland steg i 2019 med 14 pct. til 6,6 TWh, og Vestdanmark havde fælles pris med Tyskland 64 pct. af tiden, fremgik det desuden af markedsrapporten. 

Omvendt så faldt handelskapaciteten mod nord til både Norge og Sverige. For Sverige skyldes det begrænsninger i den såkaldte vestkystkorridor, mens kapaciteten mod Norge faldt i begge retninger på grund af fejl på den danske del af landkablet på Skagerrak-forbindelsen. 

Forsyningstilsynets overvågning vil i 2020 fokusere på den tilgængelig transmissionskapacitet til handel mod Tyskland og Sverige. Forsyningstilsynet vil have særligt fokus på overholdelsen af et nyt EU-krav om, at landene skal gøre minimum 70 pct. af deres kapacitet tilgængelig for handel med udlandet.

Forsyningstilsynet vil også fokusere på det finansielle marked, hvor tilsynet i 2020 skal foretage en evaluering af markedsaktørernes mulighed for risikoafdækning af deres produktion og forbrug af el. Det nye marked for såkaldte automatiske frekvensstyrede reserver i Vestdanmark vil også være et fokusområde i 2019.

esl