DK Vindkraft
WindEurope: Nødvendigt at investere 50 mia. kr. i Europas havne
Esbjerg Havn er førende i Europa for udskibning af havvindmøller, men det er nødvendigt med investeringer, hvis Esbjerg skal blive i spidsen.
Foto: Esbjerg Havn

WindEurope: Nødvendigt at investere 50 mia. kr. i Europas havne

Ifølge en ny rapport fra WindEurope er det nødvendigt med markante investeringer i Europas havne for at lykkes med EU's havvind-ambitioner. Det gælder også Esbjerg Havn, fortæller havnedirektør.
31. MAJ 2021 11.44

Europas havne er i mere end en forstand porten til den grønne omstilling i Europa. For det er igennem de europæiske havne, at de store havvindmøller skal udskibes, installeres og serviceres. Men det er nødvendigt med store investeringer, for at havnene skal have den nødvendige kapacitet, viser en ny rapport fra WindEurope. 

Rapporten vurderer, at det vil være nødvendigt med investeringer for omkring 50 mia. kr. i Europas mange havne i løbet af de kommende ti år, for at det vil være muligt at installere de mange nye havvindmøller i Europa. 

For at komme i mål med EU's nye ambition for havvind, skal antallet af havvindmøller mere end fordobles i 2030, hvilket vil resultere i en samlet kapacitet på 111 GW mod de 25 GW i dag. Samtidig står en række ældre vindmølleparker overfor at skulle nedtages i de kommende år, hvilket mange steder kræver nye kompetencer for havnene i Europa.

- Havnene er afgørende for offshore vind. De er en vital del af logistik og fosyningskæden som er nødvendg for installation, samling, operation og vedligeholdelse af havvindmøllerparkerne. Vi kan udvide vores havvindkapacitet uden også at udvide og opgradere vores havneinfrastruktur, siger Giles Dickson, CEO for WindEurope.

Danmark og Esbjerg i spidsen

Esbjerg Havn er et godt eksempel på vigtigheden af en moderne og funktionel havn. Esbjerg Havn har længe været den førende havn for udskibning af vindmøller i Euopa – hvilket kan komme de lokale virksomheder til gode. 

- Havvindindustrien er kendetegnet ved, at behovet for havvindmøller stiger enormt i hele Europa, og Danmark er med sit energiø-projekt og tilhørende havvindparker absolut med fremme. I Esbjerg ligger vi rigtig godt an til at kunne tage del i disse aktiviteter, og for de næsten 100 selskaber i Esbjerg, som arbejder med havvind, er dette godt nyt, siger Dennis Jul Pedersen til JydskeVestkysten

Dennis Jul Pedersen kan ligeledes genkende behovet for investeringer i havnene for at kunne følge med i udviklingen.

- Det kræver signifikante investeringer i Esbjerg Havn. Vi skal fortsætte med investeringerne i alle led af værdikæden, hvor vi skal understøtte operation og vedligeholdelse, udskibning og installation samt produktion direkte på havnen, men investeringer skal være større og ske hurtigere end tidligere for stadig at kunne skabe en signifikant plads i havvindindustrien, siger Dennis Jul Pedersen. 

esl

 

 

https://www.dkvindkraft.dkartikel/windeurope-noedvendigt-at-investere-50-mia-kr-i-europas-havne