DK Vindkraft

European Energy, Novo Holdings og Sampension i fælles grøn satsning

Novo Holdings, Sampension og European Energy etablerer  nyt partnerskab. De tre partnere stiller 650 mio. kr. i kapital til køb af jordarealer til vedvarende energianlæg.
6. APR 2021 8.53

Novo Holdings, Sampension og European Energy tilfører med det nyetablerede partnerskab, Renewable Energy Partnership I, 650 mio. kr. i kapital med mulighed for investeringer på op til 1,5 mia. kr. gennem gældsfinansiering til at købe jordarealer til opførelse af solcelleanlæg og vindmøller i Danmark og Sverige.

Partnerskabet vil opkøbe landbrugsarealer, som er velegnede til vedvarende energianlæg. Derudover vil partnerskabet afsøge muligheder for at kombinere fødevareproduktion og energiproduktion samt omlægge lavbundsjorder til grøn energiproduktion. Det kan udover en øget biodiversitet også medføre en dobbeltgevinst for klimaet, såfremt mere CO2 bindes i lavbundsjordene, samtidigt med at den grønne energi etableres på jorden.

European Energy vil som led i samarbejdet varetage udviklingen af solcelleanlæg og vindmølleparker på de erhvervede arealer.

- Hvis vi skal i mål med vores grønne ambitioner allerede i 2030, er det vigtigt, at udbygningen af den grønne energiproduktion accelereres, og dette partnerskab er et stort skridt i den rigtige retning, der på markedsvilkår bidrager til at sætte fart på udviklingen, siger Knud Erik Andersen, administrerende direktør for European Energy og tilføjer: 

- Vi er meget glade for samarbejdet med Novo Holdings og Sampension. Det er to professionelle partnere med et indgående kendskab og erfaring med investeringer i vedvarende energi og er begge langsigtede investorer, med en forståelse for og ønske om, at investeringerne foretages under hensyntagen til lokale interessenter og med stærk lokal opbakning.

Partnere ser gode muligheder

Partnerne forventer med samarbejdet at kunne bidrage til, at Danmark kommer et skridt nærmere ambitionerne i den danske klimalov om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. allerede i 2030. Derudover vil konvertering af landbrugsjord til grønne energianlæg styrke betingelserne for at opnå renere grundvand.

- Investeringer uden for life science-sektoren er et vigtigt element i diversificeringen af Novo Holdings investeringsportefølje. Vi forventer, at investeringen leverer et godt risikojusteret afkast, ligesom det har den yderligere fordel, at det bidrager positivt til den grønne omstilling. Vi ser frem til samarbejdet med European Energy, og vi forventer at foretage flere lignende investeringer i de kommende år, siger Morten Beck Jørgensen, ledende partner i Novo Capital Investors, Novo Holdings.

Også Sampension ser gode muligheder i partnerskabet:

- Med det nye samarbejde er vi med til at lægge et fundament for yderligere udvikling af solcelleanlæg og vindmølleparker i Danmark og Sverige samtidig med, at vi sikrer vores kunder et godt afkast af investeringen ved udlejning af de opkøbte og udviklede jordarealer. Vi vil gerne bidrage til en øget grøn omstilling på et ansvarligt grundlag, når vi investerer på pensionskundernes vegne, og glæder os til samarbejdet med både Novo Holdings og European Energy, som i forvejen varetager driften af vores vindmølleparker, siger Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension.

esl

 

https://www.dkvindkraft.dkartikel/european-energy-novo-holdings-og-sampension-i-faelles-groen-satsning