DK Vindkraft
Elpriserne er i bund og presser vindmøllerne
Foto: Vestas

Elpriserne er i bund og presser vindmøllerne

Elforbruget i Danmark er faldet med ti pct., hvilket nu rammer elpriserne, som i forvejen har været lave i 2020 efter mildt vejr. De lave priser rammer nu vindindustrien, lyder det fra Wind Denmark.
26. MAR 2020 10.40

Efter regeringen besluttede at lukke store dele af landet ned, har det samtidig medført, at elforbruget er faldet i hverdagene med godt ti pct. I Tyskland ser man en lignende tendens, som Danmark ellers også eksporterer el til.

Der er derfor i sagens natur en lavere efterspørgelse efter el, hvilket har ført både til billigere CO2-kvoter, da kraftværkerne har skåret ned på deres produktion, hvilket alt sammen er med til at føre til en lavere spotpris for el, skriver Wind Denmark

- I sidste uge forventede elmarkedet en bedring i løbet af andet kvartal. I denne uge sender elmarkedet et klart signal om, at man først forventer en forbedring i løbet af tredje kvartal. Indvirkningen på elmarkedet er blevet større med lavere afregningspriser for vindenergien i takt med, at flere lande er lukket ned som følge af coronakrisen. Samtidig er forventningen til længden af krisen forøget, hvilket skaber et yderligere pres på elpriserne, siger Søren Klinge, elmarkedschef i Wind Denmark.

De lavere priser er med til at presse vindindsutrien, hvor afregningsprisen er faldet med omkring en tredjedel fra ugen forinden fra 14,21 øre/kWh til 9,37 øre/kWh i denne uge. 

Og det har været et generelt presset år, som først har været præget af mildt vejr, som har ført til et mindre varmeforbrug, og nu er blevet afløst af en pandemi. 

- Situationen i elmarkedet understreger endnu en gang, at der er behov for en øget elektrificering af det danske samfund. Selvom der forventes en mindre forbedring i afregningsprisen, når vi når til tredje kvartal, er niveauet for afregningspriserne ikke bæredygtige på længere sigt i forhold til produktion af vedvarende energi. Der er stærkt brug for strukturelle forøgelser af elforbruget, og derfor bør regeringen prioritere en elektrificering af fjernvarmesektoren og transporten de kommende klimahandlingsplaner, siger Søren Klinge. 

esl

https://www.dkvindkraft.dkartikel/elpriserne-er-i-bund-og-presser-vindmoellerne