DK Vindkraft
Bred opbakning til videreførsel af system for oprindelsesgarantier
Selvom certifikaterne har bidraget til at sænke behovet for tilskud fra staten til produktion af grøn el, har flere eksperter dog kritiseret ordningen for ikke at skabe nye grønne projekter.
Foto: Vestas

Bred opbakning til videreførsel af system for oprindelsesgarantier

Systemet for oprindelsesgarantier har fået kritik fra eksperter, men på trods af det er der fortsat opbakning til ordningen i Folketinget.
5. MAR 2021 14.42

Ordførere på tværs af Folketinget støtter regeringens forslag om at videreføre ordningen for oprindelsesgarantier. Det kom frem, da Folketinget for nyligt debatterede regeringens forslag til en dansk implementering af et EU-direktiv om fremme af vedvarende energi.

– Vi får altså mere grøn energi for de tilskudsmidler, der er til rådighed. Det bør alle kunne se en fordel i. Det gør jo også, at vi kan skubbe på, at vedvarende energi på sigt kan klare sig helt uden støtte, sagde Morten Messerschmidt, klima- og energiordfører for Dansk Folkeparti.

– Lovforslaget vil sørge for, at grønne certifikater bliver udbredt også til andre steder, end hvor vi har dem i dag – det er gavnligt, lød det fra Rasmus Helveg, energi-, forsynings- og klimaordfører for Radikale Venstre.

Ordning har mødt kritik

Oprindelsesgarantierordningen har givet virksomheder muligheden for at købe sig til CO2-neutralitet ved at købe oprindelsesgarantier i det danske certifikat-system.

Det har gjort det muligt for virksomheder som Telia, Danske Bank, Novo Nordisk og Carlsberg at kunne kalde sig CO2-neutrale eller skilte med, at de anvender eller snart anvender 100 pct. grøn strøm.

Selvom certifikaterne har bidraget til at sænke behovet for tilskud fra staten til produktion af grøn el, har flere eksperter dog kritiseret ordningen for ikke at skabe nye grønne projekter.

- Det hænger simpelthen ikke sammen, at virksomheder kan bryste sig af at være grønne, fordi de køber vindmøllestrøm, som i forvejen er finansieret af elkunderne via PSO-afgiften. Man gør jo dette for at få fremmet den vedvarende energi, men det virker overhovedet ikke, har Brian Vad Mathiesen, professor på Aalborg Universitet tidligere udtalt til Finans.dk.

I praksis betyder systemet lige nu, at imens fx Danske Bank kan skilte med, at deres strøm er grøn, har Danske Banks investering ikke resulteret i eksempelvis nye vindmøller. Derfor vil andre forbrugere, der ikke har købt oprindelsesgarantier, principielt bruge mere sort strøm.

Vil øge gennemsigtighed

Eksperterne mener, at implementeringen af EU-direktivet er en oplagt mulighed til at skifte til "den tyske model," hvor virksomheder kun købe sig til grøn strøm fra energiprojekter, som klarer sig uden statsstøtte.

Men det fremlagte forslag, som mødte opbakning ved førstebehandlingen, lægger op til at op til at fastholde det nuværende system, som tillader udstedelser af certifikater til støttede såvel som ikke-støttede VE-projekter. 

Der ligger dog en tilføjelse i det nye forslag, som vil øge gennemsigtigheden for forbrugeren ved at forbedre certifikaternes varedeklaration, så det bliver tydeligt for forbrugerne, om produktionen af den vedvarende energi, deres elforbrug kommer fra, har modtaget tilskud eller ej.

Den løsning glæder SF.

– Det er ikke altid nemt for forbrugerne at gennemskue, præcis hvornår noget er reelt grønt, og hvornår det er lidt kommunikationsafdelingsgrønt, siger Klima-, Energi- og Forsynings ordfører for SF, Signe Munk, som forsætter:

– Det, der er vigtigt, er netop, at man kan se på certifikatet, om det indgår i støttet VE-produktion eller ustøttet VE-produktion. Og i det hele taget at oprindelsescertifikater kan være med til at fremme opstilling af VE-produktion her i Danmark.

Dansk Energi Støtter forslag

Dansk Energi opfordrer Folketinget til at bakke op om lovforslag, da interesseorganisation mener, det er med til at sænke behovet for tilskud til vedvarende energi.  

– Takket være de grønne certifikater kan statens støttekroner række længere. Vi får mere grøn strøm for pengene. Noget, der er stærkt brug for, da vind og sol på land bliver helt afgørende for at nå vores 2030-mål. Den udvikling skal vi ikke gamble med nu, og derfor er det rigtig positivt, at der virker til at være opbakning til regeringens forslag, siger Kristine van het Erve Grunnet,  branchechef i Dansk Energi.

Udover at fortsætte det nuværende system for grønne certifikater foreslår regeringen også at udvide mulighederne for at udstede oprindelsesgarantier til gas, varme og køling fra vedvarende energikilder på samme måde som for grøn el.

Lovforslaget skal nu behandles i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget i Folketinget, og det forventes endelig tredjebehandlet efter påske.

 amp

https://www.dkvindkraft.dkartikel/bred-opbakning-til-viderefoersel-af-system-for-oprindelsesgarantier